Велесова книга/1

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
< Велесова книга
Перейти к навигации Перейти к поиску

Велесова книга — Дощечка 1
Источник: О. В. Творогов. Влесова книга. // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 43. 1990, стр. 170—254.


Дощечка 1

По машинописи Ю.П. Миролюбова.


[185]вотсщеоупамятохомдоблянашастароічасоідаідемокамоневестеатакосьм¶
оізремовоспятьарщеможе боесьмоістоідіхомсянавеправеявезнатиаобап¶
олотьрлаведетеад оумітісебодабостворящнамовеицеяковожеіестесветз¶
оренамесяшеівотоіябезодниповесидажьбоземенашеабитаяудьрженабятак¶
оседущепращурісоутеатісветізореманамоодиру... ногрьціналезшанарус¶
ітвьрящизлаявоімьбогоувмоіжесьмоіневехомужікамотещатиащчатворіти¶
правебоесьневідомоуложенадажьбомапоньякопряжесятецеявеітасоутво¶
ріживотонашоатоколі одідесьмртьеесьявьесьтекоущаатворенооправінав¶
енбоестепотоіядотеестенаваапотеестенаваавправіжеестеявъпоучихомс¶
ястаруавржемощемосядушінашавонбоесьтонашеякосебоужінаідесебона¶
коноі... тврящубогоумсілусооузрехомвсебітободанодарбъгованепотре¶
буемобосенапраснити...седушіпращуроінашаодирусрящетінаноіатаможале¶
плакатисяавоірещатінамоякосьмоінебржехомоправенавеаяве... небржежех¶
омбосенатоаглузіхомсеистая... несьмоідостоінібоітідажбовівнуці...¶
тобомоляібогоумдаімемочистедушіателесінашаадаимеможівотсопраотц¶
інашавобъзехсліяшетесевоединпраудатакосебосьмедажбовівноуцізрір¶
усекоумеякожоумвьликбожьскестеедінсоноіатомутворяетеаререщашетесо¶
бъзовоедине... бренебоесьнашеживотеасьмоітакождеідежекомонеземнашім¶
работати живяшевоземехсотелеовнааскътіенашаодевраземтекущна... све¶
редзь...

Публикации дощечки
В Жар-птице за март 1958 года опубликовано три фрагмента дощечки № 1: сначала конец дощечки № в нашей нумерации, озаглавленный как «Лист IV, линии от 17 до 23 включительно. Отрывок. Дощечка № 1.», затем текст дощечки № 1 без последних двух строк, озаглавленный как «Лист № 1, линии от 1 до 18 включительно, отрывок № 1. Текст.», и наконец две последние строчки, озаглавленные как «Лист № 1, линии от 1 до 2 (продолженiе). Дощечка № 1, (текст 2).». Публикация в Жар-Птице имеет два дефекта:

  • строки «по ніако пряжесіа теце яве і та соутво-» и «рі живото нашо а токо(колі одіде сьмрть е» переставлены
  • вместо «тонашеякосебоужінаідесе» напечатано только «бо», причем число букв в строке вполне недвусмысленно указывает на эту пропажу

Оба могут быть объяснены типографским браком. Прочие разночтения в основном связаны с повторяющимися буквами или слогами, напр., в Жар-птице стоит «оуме о ум» вместо «оум».