Страница:Записки княгини Дашковой (Дашкова-Чечулин, 1907).pdf/365

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница была вычитана


Брадфордъ — см. Вильмотъ.

Браницкая, графиня, 291, 293.

Браницкій, графъ, 294.

Бредихинъ, капитанъ Преображенскаго полка, 37, 44, 50, 51, 53.

Бретейль, баронъ, французскій посолъ при русскомъ дворѣ, 103.

Броунъ, рижскій губернаторъ, 166.

Брюль, графъ, 164.

Брюсъ, графиня, 27.

Брюсъ, графъ Яковъ Александровичъ, ген.-аншефъ, 217.

Буало, 6.

Бургавъ, лейбъ-медикъ имп. Елизаветы Петровны, 6.

Бутурлина, графиня Марія Романовна (рожденная гр. Воронцова), 4, 29, 282.

Бутурлина, графиня, свекровь предыдущей, 30.

Бутурлинъ, графъ Дмитрій Петровичъ, 11, 314, 344.

Бутурлинъ, графъ Петръ Дмитріевичъ, сынъ предыдущаго, 323, 324, 338.

Бюртенъ, докторъ, 135, 136.

Бютъ, лордъ, 144.

Бянскій, Иванъ Алексѣевичъ, 273.

В.

Вадковскій, подполковникъ, 62. 63, 65.

Валуевъ, Петръ Степановичъ, 327, 336.

Вардигъ, художникъ, 333.

Вейнахтъ, вдова негоціанта, 115.

Веселовскій, 112.

Викторія, принцесса Бурбонская, 106.

Вилькинсонъ, банкиръ, 144.

Вильмотъ, Мавра Романовна, 125, 266, 297, 312.

Винкельманъ, 158.

Воейковъ, майоръ Преображенскаго полка, 51.

Воейковъ, Ѳедоръ Матвѣевичъ, кіевскій ген.-губернаторъ, 92.

Волковъ, Дм. Вас., секретарь конференціи, 30.

Волковъ, Андрей Андреевичъ, 273.

Волконскій, КН. Мих. Никит., ген.-аншефъ, 45, 66, 84.

Волчковъ, секретарь русской миссіи въ Данцигѣ, 95.

Вольтеръ, 6, 105, 110, 113, 143.

Воронцова, гр. Евдокія Романовна, 249, 314.

Воронцова, графиня, въ замужествѣ Строгонова, см. Строгонова.

Воронцова, гр., Елизавета Романовна, см. Полянская.

Воронцова, гр., Марія Романовна, см. Бутурлина.

Воронцовъ, графъ, атташе русской миссіи въ Гаагѣ, 95, 97, 111, 112, 182.

Воронцовъ, графъ, Александръ Романовичъ, чрезвычайный и полномочный министръ въ Голландіи, впослѣдствіи государств. канцлеръ, 4, 6, 8, 89, 117, 221, 227, 230, 234, 235, 262, 265, 276—286.

Воронцовъ, Евграфъ Алексѣевичъ, 323, 324, 338.

Воронцовъ-Дашковъ, графъ Иванъ Иларіоновичъ, VIII, 121, 315, 321, 322.

Воронцовъ, гр. Иванъ Петровичъ, 288.

Воронцовъ, графъ Михаилъ Иларіоновичъ, государств. канцлеръ, 159.

Воронцовъ, графъ Михаилъ Семеновичъ, 287, 289—291, 293, 313, 314, 320—343, 347, 351.

Воронцовъ, графъ Романъ Иларіоновичъ, 4, 68, 272, 276—278.

Воронцовъ, графъ Семенъ Романовичъ, 121, 264, 265, 289—296, 348, 352.

Воронцовы, графы, 5.

Всеволожскій, Всеволодъ Андреевичъ, 330, 336, 338.

Вюртембергскій, принцъ, 296.

Вяземскій, кн. Александръ Алексѣевичъ, генералъ-прокуроръ, 191, 192, 195, 196.

Вяземскій, кн. Григорій Ивановичъ, 329.

Г.

Гага, графъ (Густавъ III, король шведскій), 207.

Гагарина, княжна, 14.