Страница:Lexicon-05 (pluchart).djvu/569

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница не была вычитана


I. Динъ-Мухаммедъ-Ханъ ... 88
II. Бакы-Мухаммедъ-Ханъ
III. Вели-Мухаммедъ-Ханъ ... 89
IV. Сеидъ-Имамъ-Кули-Бегадиръ-Ханъ
V. Сеидъ-Недиръ-Мухаммедъ-Бегадиръ-Ханъ
VI. Сеидъ-Абдуль-Ааизъ-Мухаммедъ-Ханъ
VII. Сеидъ-Субхано-Куди-Бетадиръ-Ханъ ... 90
ѴIII. Убейдъ-Уллахъ-Бегадиръ-Ханъ ... 91
  • Батцъ ... 92
  • Батшавьи............•..... ' —

Батъ (городъ)................ — Батъ (додка). . -.............. 93 Батъ иди Баѳъ (мъра). ........... — Батыева дорога............... — Батыевъюртъ................ '94 Батыевы иди Батыевскія Ворота..... — Батый, см. Бату-Хавъ н Зодотая Орда. Батывское сраженіе ............ — Батырша Адъевъ......•....... 95 Батырщикъ................. 98 Батырь, см. Багадуръ, Баторъ, Богатырь. Бать; ••••••....... і ...... . — Батюшковъ (Ковставтинъ Никодаевичъ). — Батюшковы................. — Баугиа......•............• 97 Баузе (Іоаввъ Фридрихъ)........ — Заузе (Ѳедоръ Грнгорьевичъ)....... 98 Баудъ.................... . — Заумаяова пещера..........• . • — Зауманъ................... 99 >аумбахъ-. .................. — Заумгартенъ (Адександръ Готднбъ) ... — эаумдартенъ (Сигизмундъ Яковъ>. .... — эаумгартевъ-Крузіусъ, см. Баумгартевъ (Адексавдръ Готдибъ). >аумгертиеръ................ 100 >аумейстеръ....... ......... — іаунтъ ••..........•••••.., >ауръ, (Роддовъ Христіавовичъ) • . • . . — >ауръ (Ѳедоръ Видимовичъ)....... 103 >ауръ~Лорміавъ.............«104 >аусжъ.................... — >аусь (Вовгев).............,. . — 5ауты см. Боуты. >ауценъ................... 105 іауэръ • . , .............• • • . 11х


Баушъ....................113 БаФометъ.................• — БаФФиновъ Задивъ....... .....113 БаФФивъ...................114 БаФФО...................... 115 Баханадія, см. Вакхавадія. Бахарь...................• — Бахерахтъ.......••*.........— Бахиды .'.................. — Бахія иди Байя (ВаЪіа). .......... —- Бахія (Камчададьскій тааецъ)....... 116 Бахмавъ................... — Бахматъ ..............— Бахмачъ................... — Бахметевъ (Яковъ Хрисанѳовнчъ) .... 117 Бахметевы. • •...............— Бахметь...................— Бахмутская ировнвція...........— Бахмутъ.................'•. — Баховъ.................... 118 Бахрсивскіи Задявъ............ 119 Бахрейвъ идн Багрейвъ...... .... 118 БахрЪ...............130 Бахръ-Беда-Ма ............... — Бахръ-эдь-Абьядъ, см. Нидъ. Бахръ-эдь Азракъ, см. Нидъ. Бахта (ткавь)........ . . і......— Бахта (рвха)............'.■•••.••" — Бахтегавъ.......•.....• . • . . — Бахтерецъ, см. Бехтерецъ. Бахтеяровы-Ростовскіе .... %.....1x1 Бахтввы ..;....•..•..••..•...•. — Бахтишуа иди Бахтншу .......... — Бахусъ, см. Вакхъ. Бахштромъ'.....•..........• — Бахъ....................19* Бачіаредди..................125 Баччіо-де-ла-Порта,см. Фра-Бартоломео. Баччіоки...........*......— Баше де Мизсріакъ.............1x7 Башедье (Никодай).............— Башедъе (Іоавнъ Яковъ)..........— Башн.....................1^8 Башидовъ.............• . . • • —