Последование утрени

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску

Последование утрени
автор неизвестен
См. Последование утрени.
 
Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедия Wikidata-logo.svg Данные


После́дование у́трени

Аще убо есть Великая Четыредесятница, по еже благословити иерею, начинаем:

Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Го́споди, поми́луй, 12. Прииди́те поклони́мся: трижды, и два псалма:

Аще же ни, по благословении: Прииди́те, поклони́мся: трижды, и псалмы: Услы́шит тя Госпо́дь: и Го́споди, си́лою Твое́ю: Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. О́тче наш: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Таже тропари: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею: И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное:

Таже глаголет иерей:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имярек) и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Возглас:

Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. И абие глаголет: И́менем госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей же возглашает:

Сла́ва святе́й, и единосу́щней, и животворя́щей, и неразде́льней Тро́ице, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже глаголем шестопсалмие, со всяким вниманием и страхом Божиим, яко самому собеседующе Христу Богу нашему невидимо, и моляще о гресех наших. По триех же псалмех иерей глаголет молитвы утренния, стояй непокровен пред святыми дверьми.

Молитва первая:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, возста́вившаго нас от ло́жей на́ших, и вложи́вшаго во уста́ на́ша сло́во хвале́ния, е́же покланя́тися, и призыва́ти и́мя Твое́ свято́е, и мо́лимся Твои́м щедро́там, и́хже всегда́ употребля́л еси́ о на́шей жи́зни. И ны́не посли́ по́мощь Твою́ на предстоя́щия пред лице́м святы́я сла́вы Твоея́, и ожида́ющия от Тебе́ бога́тыя ми́лости, и да́ждь им, со стра́хом и любо́вию всегда́ Тебе́ служа́щим, хвали́ти неисповеди́мую Твою́ бла́гость.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

От но́щи у́тренюет дух наш к Тебе́, Бо́же наш, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́. Пра́вду и святы́ню соверша́ти во стра́се Твое́м вразуми́ ны: Тебе́ бо сла́вим, вои́стинну су́щаго Бо́га на́шего. Приклони́ у́хо Твое́ и услы́ши ны, и помяни́, Го́споди, су́щия и моля́щияся с на́ми вся по и́мени, и спаси́ я́ си́лою Твое́ю, благослови́ лю́ди Твоя́ и освяти́ достоя́ние Твое́. Мир мiрови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником и всем лю́дем Твои́м.

Я́ко благослови́ся и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третия:

От но́щи у́тренюет ду́х наш к Тебе́, Бо́же, зане́ све́т повеления Твоя́. Научи́ нас, Бо́же, пра́вде Твое́й, за́поведем Твои́м и оправда́нием Твои́м. Просвети́ о́чи мы́слей на́ших, да не когда́ у́снем во гресе́х в сме́рть. Отжени́ вся́кий мра́к от серде́ц на́ших. Да́руй нам со́лнце пра́вды, и ненаве́тну жизнь на́шу соблюди́ печа́тию Свята́го Твоего́ Ду́ха. Испра́ви стопы́ на́ша на путь ми́ра. Да́ждь нам ви́дети у́тро и де́нь в ра́довании, да Тебе́ у́тренния возсыла́ем моли́твы.

Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая:

Влады́ко Бо́же, святы́й и непостижи́мый, реки́й из тьмы све́ту возсия́ти, упоко́ивый нас в нощне́м сне́ и возста́вивый к славосло́вию и мольбе́ Твоея́ бла́гости. Умоля́емь от Своего́ Ти́ благоутро́бия, приими́ нас и ны́не покланя́ющихся Тебе́ и по си́ле благодаря́щих Тя́, и да́руй нам вся, я́же ко спасе́нию, проше́ния. Покажи́ ны сы́ны све́та и дне и насле́дники ве́чных Твои́х благ. Помяни́, Го́споди, во мно́жестве щедро́т Твои́х и вся лю́ди Твоя́, су́щия и моля́щияся с на́ми, и всю бра́тию на́шу, я́же на земли́, на мо́ри, на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́, тре́бующих Твоего́ человеколю́бия и по́мощи, и всем пода́й вели́кую Твою́ ми́лость. Да спасе́ни душе́ю же и те́лом всегда́ пребыва́юще, со дерзнове́нием сла́вим чу́дное и благослове́нное и́мя Твое́ – Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая:

Благи́х сокро́вище, исто́чниче приснотеку́щий, О́тче святы́й, чудотво́рче, всеси́льне и Вседержи́телю, вси Тебе́ покланя́емся и Тебе́ мо́лимся Твоя́ ми́лости, и Твоя́ щедро́ты призыва́юще на по́мощь и заступле́ние на́шего смире́ния. Помяни́, Го́споди, Твоя́ рабы, приими́ всех нас у́тренняя моле́ния, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и да ни еди́наго от нас неиску́сна сотвори́ши, но вся ны снабди́ щедро́тами Твои́ми. Помяни́, Го́споди, бдя́щия и пою́щия во сла́ву Твою́, и единоро́днаго Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, и Свята́го Твоего́ Ду́ха; бу́ди тем помо́щник и засту́пник, приими́ их мольбы в пренебе́сный и мы́сленный Твой же́ртвенник.

Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва шестая:

Благодари́м Тя́, Го́споди Бо́же спасе́ний на́ших, я́ко вся твори́ши во благоде́тельство жи́зни на́шея, да всегда́ к Тебе́ взира́ем Спа́су и Благоде́телю душ на́ших. Я́ко препоко́ил еси́ нас в мимоше́дшее но́щи число́ и воздви́гл еси́ ны от лож на́ших, и поста́вил еси́ в поклоне́ние честна́го и́мене Твоего́. Те́мже мо́лим Тя, Го́споди, да́ждь нам благода́ть и си́лу, да сподо́бимся пе́ти Тебе́ разу́мно и моли́тися непреста́нно, во стра́се и тре́пете свое́ спасе́ние соде́ловающе заступле́нием Христа́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, и в нощи́ к Тебе́ вопию́щия, услы́ши я́ и поми́луй, и сокруши́ под но́зе их неви́димыя и бори́тельныя враги́.

Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спа́с душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седмая:

Бо́же и О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, возста́вивый ны от ло́жей на́ших и собра́вый ны в ча́с моли́твы, да́ждь нам благода́ть во отверзе́ние у́ст на́ших, и приими́ на́ша по си́ле благодаре́ния, и научи́ ны оправда́нием Твои́м: зане́ помоли́тися, я́коже подоба́ет, не ве́мы, а́ще не Ты, Го́споди, Святы́м Твои́м Ду́хом наста́виши ны́. Те́мже мо́лимся Тебе́, а́ще что согреши́хом да́же до настоя́щаго часа́, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, осла́би, оста́ви, прости́; а́ще бо беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т, я́ко у Тебе́ избавле́ние есть. Ты еси еди́н святы́й, помо́щник держа́вный, защи́титель жи́зни на́шея, и о Тебе́ пе́ние на́ше всегда́.

Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва осмая:

Го́споди Бо́же наш, со́нное уны́ние отгна́вый от нас и сопризва́вый ны зва́нием святы́м, е́же и в нощи́ воздева́ти ру́ки на́ша и испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Приими́ мольбы́ на́ша, моле́ния, испове́дания, нощны́я слу́жбы, и да́руй нам, Бо́же, ве́ру непосты́дну, наде́жду изве́стну, любо́вь нелицеме́рну, благослови́ на́ша вхо́ды и исхо́ды, дея́ния, дела́, словеса́, помышле́ния, и да́ждь нам пости́гнути в нача́ло дне, хва́лящим, пою́щим, благословя́щим Твоея́ неизрече́нныя благосты́ни бла́гость.

Я́ко благослови́ся всесвято́е и́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва девятая:

Возсия́й в сердца́х на́ших, человеколю́бче Влады́ко, Твоего́ богоразу́мия нетле́нный свет, и мысленныя на́ша отве́рзи о́чи во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние. Вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотския по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще.

Ты бо еси́ освяще́ние и просвеще́ние душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м и всесвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва десятая:

Го́споди Бо́же наш, покая́нием оставле́ние челове́ком дарова́вый, и во о́браз нам позна́ния грехо́в и испове́дания, проро́ка Дави́да покая́ние к проще́нию показа́вый, Сам Влады́ко, во мно́гая ны и вели́кая па́дшия согреше́ния, поми́луй по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ния на́ша, я́ко Тебе́ согреши́хом, Го́споди, и безве́стная и та́йная се́рдца челове́ческаго ве́дущему, и еди́ному иму́щему вла́сть оставля́ти грехи́. Се́рдце же чи́сто созда́в в нас, и Ду́хом Влады́чним утверди́в нас, и ра́дость спасе́ния Твоего́ сказа́в нам, не отри́ни нас от лица́ Твоего́, но благоволи́, я́ко благ и человеколю́бец, да́же до после́дняго на́шего издыха́ния, приноси́ти Тебе́ же́ртву пра́вды и возноше́ние во святы́х Твои́х же́ртвенницех.

Ми́лостию, и щедро́тами, и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с ни́мже благослове́н еси́, со всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перваянадесять:

Бо́же, Бо́же наш, у́мныя и слове́сныя соста́вивый Си́лы Твое́ю во́лею, Тя мо́лим и Тебе́ ми́ли де́емся: приими́ на́ше по си́ле славосло́вие, со все́ми созда́нии Твои́ми, и бога́тыми Твоея́ бла́гости возда́ждь дарова́ньми. Я́ко Тебе́ преклоня́ется вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, и вся́кое дыха́ние и созда́ние пое́т непостижи́мую Твою́ сла́ву: еди́н бо еси́ Бог и́стинный и многоми́лостивый.

Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва втораянадесять:

Хва́лим, пое́м, благослови́м и благодари́м Тя, Бо́же оте́ц на́ших, я́ко преве́л еси́ се́нь нощну́ю, и показа́л еси́ нам па́ки свет дневны́й. Но мо́лим Твою́ бла́гость, очи́сти грехи́ на́ша и приими́ моле́ние на́ше вели́ким Твои́м благоутро́бием, я́ко к Тебе́ прибега́ем ми́лостивому и всеси́льному Бо́гу. Возсия́й в сердца́х на́ших и́стинное со́лнце пра́вды Твоея́, просвети́ ум наш, и чу́вства вся соблюди́, да я́ко во дни́ благообра́зно ходя́ще путе́м за́поведей Твои́х, дости́гнем в жизнь ве́чную, я́ко у Тебе́ есть исто́чник жи́зни, и в наслажде́нии бы́ти сподо́бимся непристу́пнаго Твоего́ Све́та.

Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже иерей или диакон глаголет великую ектению:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́, и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х, и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик:' Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашение:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И начинают пети: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 'По гласу тропаря дне.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Поется же Бог Госпо́дь: четырежды. Таже глаголется тропарь случивыйся дважды и Богородичен в тойже глас. И аще случатся два тропаря, всегда первый глаголется дважды, таже вторый и Богородичен.

Аще есть Аллилу́иа или Великая Четыредесятница, по ектении поем Аллилу́иа, четырежды, в случившийся глас Осмогласника. Стихи же глаголем сия:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И Тро́ичны гласа.

Аще же поем Аллилу́иа в субботу вместо Бог Госпо́дь.

Стихи же глаголем сия:

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди.

Стих: И па́мять их в род и род.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Тропарь: Глубино́ю му́дрости: Дважды. Сла́ва, и ны́не, Богородичен.

Посем же обычное стихословие. По исполнении же стихословия, творит священник малую ектению:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашение:

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По 2-м стихословии: Па́ки и па́ки: Возглашение:

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Аще убо есть неделя, или Владычний, или Богородичный праздник, или святый, имеяй великое славословие, поем полиелей.

По Непорочнах и по Благослове́н еси́ Го́споди: священник возглашает:

Я́ко благослови́ся и́мя Твое́ и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Ипакои. Степенны гласа.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость!

Прокимны воскресны.

Глас 1:

Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, / положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Глас 2:

Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, / и сонм люде́й обы́дет Тя.

Стих: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя.

Глас 3:

Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, / и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Глас 4:

Воскресни́, Го́споди, помози́ нам / и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.

Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Глас 5:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 6:

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, / и прииди́ во е́же спасти́ нас.

Стих: Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.

Глас 7:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 8:

Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой Сио́не, в род и род.

Стих: Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник возглашает:

Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

И посем возглашает диакон:

И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

И абие: От (имярек) свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

И глаголет священник утреннее Евангелие, аще случится неделя.

Таже: Воскресе́ние Христо́во: И 50-й псалом. Сла́ва: Моли́твами Апо́столов: и прочее.

По целовании же Евангелия, глаголет диакон:

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Филаре́та, Инноке́нтия и Ти́хона, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и свята́го (имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй, 12.

Таже глаголет священник возгласно:

Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И лик начинает каноны: воскресен, крестовоскресен, Богородицы, и минеи. По 3-й песни творит диакон или священник малую ектению:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает:

Я́ко Ты еси́ Бог наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже седален минеи.

По 6-й песни ектения:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает:

Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спа́с душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Кондак, и икос. И чтение в Синаксарии.

По 8-й песни канона: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

И поем песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода:

По 9-й песни, аще убо несть неделя:

Досто́йно есть:

Аще же есть неделя, по ирмосе ектения:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает:

Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже: Свят Госпо́дь Бог наш. Трижды.

Стих: Я́ко свят Госпо́дь Бог наш.

Стих: Над все́ми людьми́ Бог наш.

Воскресный ексапостиларий, и святаго, аще празднуется. На хвалитех стихиры воскресны 4 и Анатолиевы 4. Глаголем и стиха два:

Стих 1: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой:

Стих 2: Испове́мся Тебе́, Го́споди:

Сла́ва, стихира евангельская рядовая.

И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Священник возглашает:

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Славословие великое. Глаголем же и тропари по обычаю. Таже глаголет диакон или иерей ектению:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши, и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде́ лежа́щих и повсю́ду правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Возглашает иерей:

Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже диакон, или иерей:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает иерей:

Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

И священник глаголет молитву сию тайно:

Го́споди святы́й, в вы́шних живы́й, и на смире́нныя призира́яй, и всеви́дящим о́ком Твои́м призира́яй на всю тварь, Тебе́ приклони́хом вы́ю се́рдца и телесе́, и мо́лимся Тебе́: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны. И а́ще что согреши́хом, во́лею или́ нево́лею, я́ко благ и человеколю́бец Бог прости́, да́руя нам мiрная и премiрная блага́я Твоя́.

Возглашает:

Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти ны́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Священник:

Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Священник:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м:

Священник:

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник творит отпуст, в неделю:

Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец.

Таже, лик поет многолетие.

В прочия же дни, кроме празднества, предпразднства же и попразднства, и суббот, по кафисмах ектений не бывает. По кафисмах же, 50-й псалом и каноны. По 3-й песни, и по 6-й, и по Досто́йно есть, ектения малая.

По Сла́ва в вы́шних: и Сподо́би, Го́споди, в де́нь сей: ектения: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу:

И стихиры на стиховне. По Трисвятом и тропарех ектения:

Поми́луй нас, Бо́же:

По возгласе же: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же: И чтец глаголет час 1-й:

Прииди́те, поклони́мся: и псалмы.

По молитве же иерей глаголет:

Христе́, Све́те и́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не:

И отпуст творит иерей по обычаю и святых храма и дне в нем поминает. И по отпусте лик поет многолетие.

Аще есть Четыредесятница:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви: Дважды. Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́: Таже, Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Небе́сный Царю́:

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

И по еже востати нам, начинает предстоятель первый час.

[1]