Страница:Систематический указатель статей в периодических изданиях с 1830 по 1884 год.djvu/251

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница была вычитана


Афанасьевъ (А.) 3960, 4492, 6057, 9628.
Ахшарумовъ (Н.) 635, 8138, 8235, 8447, 8481, 8603, 8633, 8727, 9625, 9786, 10418.
Аѳанасьевъ (А. Н.) 346.
Бабиковъ (В.) 8503.
Бабиновъ (К.) 8245, 8588.
Багровъ (Г.) 8636.
Баженовъ (М.) 6886.
Бажинъ (Н.) 8650, 8700.
Базаровъ (И.) 9852, 9904.
Байезенъ (X.) 11799.
Бакстъ (Н.) 7651.
Баконъ-Веруламскій 632.
Балашова (О.) 6275.
Баранцевичъ (К.) 9259, 9388.
Баранчи (А.) 8361.
Барановскій (С.) 2025.
Барановъ (П.) 4745, 5059.
Барнардъ (Ч.) 11825.
Барсовъ 738, 4771, 10275.
Барсуковъ 4760, 6234, 6352, 6397, 6614, 7687, 10161.
Бартеневъ 9752, 10295.
Бартошевичъ (Ю.) 4970.
Баршевъ (С. И.) 1126, 1227, 1244, 1245, 1335.
Барышниковъ 5980, 8782.
Бархатцевъ (С.) 206.
Бастіа (Ф.) 10832.
Баталинъ (Э. А.) 2898, 3961.
Батюшковъ 2760, 5780, 5925.
Бацетичъ (Ѳ. М.) 3286.
Баюшевъ (Кн. В.) 2859.
Безакъ (Е.) 1884.
Безантъ (В.) 11812, 11850.
Безбородко (Кн.) 6458.
Безвѣстный (П.) 2053.
Безсоновъ 4889, 9780, 9930, 9933.
Безобразовъ (В.) 1138, 1251, 1606, 1624, 1787, 1847, 2029, 2293, 2446, 2449, 2512, 3213, 3984, 3994, 5796, 6100, 8254, 8349, 9901.
Безыменный (С.) 8293.
Бекетовъ (Н.) 6677, 7433, 7784, 7791, 7929, 7963.
Бело (А.) 10947.
Белюстинъ (І.) 88, 95, 116, 3865.
Бемъ 8998.
Бенескриптовъ 45.
Бенони 5387.
Бергъ (Н. В.) 3165, 3173, 3196, 3594, 3603, 3958, 4723, 4951, 4957, 5838, 5917, 5939, 6004, 6733, 6750, 6822, 8306, 10018, 10516, 10604.
Бергенъ (И.) 8215.
Березинъ (И.) 3513, 3520, 5227, 5262, 7262, 7639.
Березинъ-Ширяевъ 4704, 6636, 10276.
Беренсъ 11803.
Берже (А.) 6137.
Берлинскій 8125.
Бернаръ (К.) 7623.
Бернгардъ (Т.) 1641.
Бертенсонъ (І.) 7689, 7710, 7712.
Бестужевъ-Рюминъ (К.) 4275, 4278, 5335, 7107, 7127, 7128, 7172.
Бехтеревъ (В.) 2963.
Бецкій (И.) 6301.
Бибиковъ 2642, 5327.
Бичеръ-Стоу 11709.
Бидерманъ 5494.
Бильбасовъ 5767, 5811, 5891.
Бингъ (С.) 11613.
Бинштокъ (Л.) 761.
Бирдерлингъ (А.) 10561.
Биркенгофъ (Б.) 8510.
Бицынъ (Н.) 6142, 8227, 8268, 8594, 9439, 10120.
Бишопъ (Г.) 1722.
Благово (Д.) 6582, 9258.
Благовѣщенскій (Н.) 2450, 2452, 4075, 9700, 10596, 10598, 10602, 10603, 10615.
Благосвѣтловъ (Г.) 703, 2279, 9999.
Бланкъ (П.) 1128, 1640, 1642, 7087.
Ближневъ 8677, 9305.
Бліохъ (Н.) 1649.
Блудова (Гр. А.) 6080, 6244, 6270, 6316, 6685.
Блументаль (А.) 2404.
Блэкъ (В.) 11774, 11847.
Блюшнеръ 3334.
Бобринскій (Гр. А.) 6504.
Бобровниковъ (Н.) 968.
Бобровницкій (И.) 28.
Бобчевъ (С.) 6667, 8964, 9097.
Боборыкинъ 636, 2445, 2833, 2838, 2879, 3322, 3327, 4773, 5979, 8466, 8622, 8656, 8676, 8692, 8764, 8769, 8784, 8819, 8846, 8888, 8901, 8937, 9136, 9145, 9219, 9233, 9248, 9382, 10446, 11327, 11329, 11331, 12158.
Богдановичъ (М. И.) 3280, 4552, 4635, 5488, 6139.
Богомоловъ (Н. М.) 2472.
Боде 3485, 5810.
Бодиско (В.) 3806.
Боевъ (Н.) 3247, 4894, 8507, 8546, 8592, 8619, 8649, 8684, 8702, 8718.
Божеряновъ (И.) 2758, 2767, 5031, 5041, 6872, 6903, 6913, 10564, 10565.
Богдановъ (А.) 10553.
Бойезенъ (X.) 12109, 12111.
Бокъ (Д-ръ) 1038.
Бокль 1187.
Болотовъ (С. С.) 377, 3584.
Бонмеръ (Ев.) 2028, 11315.