Страница:Энциклопедический лексикон Плюшара Т. 13.djvu/9

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница не была вычитана
— V —

Галланъ, Антоній 181

Галласъ, Фельдмаршалъ 182

Галласы, народъ, см. Галла.

Галле, городъ —

Сраженіе 1806 года 183

Сраженіе 1813 года 184

Галлеева комета 185

Галлей, НаІІеу. . ' ; ... 188

Галлейнъ, городъ —

Галленъ, см. Сёнъ-Галленъ.

Галлепагосскіе Острова, см. Галопагосъ.

Галлерея, см. Галерея.

Галлеръ, Янъ, НаІІег 189

Галлеръ, Великій —

Галлеръ, Готлибъ 191

Галлети, бенедиктинецъ —

Галлигаи, Элеонора —

Галликанская Церковь 192

Галлнканъ, Вулканій ..." 196

Галлиполи, городъ —

Галлиполи, городъ въ Турціи.

Галлпстъ, рѣка

Галліаші, см. Галіаші.

Галліенъ

Галлія 198

Галліямбическій стихъ 503

Галліямбъ, см. Галліямбическій стихъ.

Галло, агрономъ

Галловъ архипелагъ эо4

Галло-Греція _

Галломанія

Галлоііадъ .

Галлонъ, мѣра.

Галлура ' -205

Галлургія —

Галлусъ, Мартынъ „

Галлусъ, сы. Галлъ.

Галлъ, Элій _

Внбій 207

Корнелій —

Требой іанъ

Флавій 208

Cajus Sulpicius _

Докторъ —

Галлово черепословіе

Галлы, жрецы Цибелм • . . . . 218

Галлы, народъ, см. Галла.

Галлы, Кельты 219

Галль, Hali, городъ _

Галль, городъ въ Тиролѣ 224

Галь, Софія

Гальмей, см. Цшіковаяіруда.

Гальмстадъ Галландъ, губернія 224

Гальыстадъ, городъ 225

Галопагосъ, острова • —

Галонадъ, см, Галлопадъ.

Га лоръ, Galaure, ръка 226

Галотехніл, см. Соль.

Галсбантъ

Гальстеръ, Halster, нт.ра

Галсъ, веревки

Галсъ-клампы

Галсъ-тали ,

Галубе, Galoubet, инструментъ 227

Галуппи, Валтасаръ —

Галургія, см. Соль.

ГалФЪ-Бимсы 228

Галфвиндъ —

Га.іФъ-Тимберсы, см. Шпангоутъ.

Гальціона, Альціона —

Гадыптадтское Озеро —

Галье, Наіііег —

Гальего, Gallego 229

Гальегосъ, Galhegos —

Галъотъ, см. Галіотъ.

Гальюнъ —

Гальякъ, Gaillac, городъ 230

Гальярда —

Гальярдъ музыкантъ —

Гальяръ, Gaillard, историкъ —

Гальяръ де Лонжгомо ...., —

Галятовскій, см. Іоавницкій.

Гама, си. Васко де Гама.

Гама, городъ, см. Хама.

Гамадаіш 231

Гамаданиты, см. Хамданиты,

Гамаданъ, городъ —

Гама данъ ибнъ Гамдупъ, см. Хамданиты.

Гамадріады, см. Амадріады.

Гамакеръ, Hamaker 232

Гамаксобін, Амаксовіи 233

Гамалъя, Платонъ. —

Гамашіъ, Наіпапм, философъ 234

Гамаса, см. Хамаса.

Гамашаро, ръчка —

Гамашъ, Gauiaclies, городъ —

Гамба, le clievalier Gamba —

Гамбара, Берешіка . 235

Гамбара, Лаврентій —

Гаибергеръ, Hamberger —

Гамбіеровы Острова ■ 236

Гамбіеръ, Гембнръ, Gambier —

Гамбія, ръка. , —

Гамбургъ 237