Страница:20 месяцев в действующей армии (1877—1878). Том 1 (Крестовский 1879).djvu/626

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница была вычитана

52, 53, 54, 55, 63; 64, 68, 75, 81, 82, 93: 94, 95, 107, 108, 109, 126, 228, 253, 254, 255, 257, 284, 289, 290, 292, 297, 357, 302, 365, 306, 367, 368, 369, 377, 380, 382, 383, 384, 385, 387, 393.

Александровъ, унт.-оф., Т. I. 301.
Александровъ, фельдфебель Старо-Ингерм. п., Т. II. 451.
Александровскій, инжнр.-капт., Т. II. 189.
Алексѣй Александровичъ, В. Кн., Т. I. 215, 248, 355, 363, 367. Т. II. 52.
Алексѣевъ, подполк., Т. II. 590, 594.
Али-ефенди, гражд. тырновск., Т. I. 406.
Али-ефенди, капитанъ, Т. II. 241, 245.
Али-Мустафа, помакъ. Т. II. 170.
Альбертовъ, инжнр.-капт., Т. I. 262, 437.
Аммосовъ, поруч. Пензенск. п., Т. I. 552.
Аммосовъ, капитанъ Московск. дргн. п., Т. II. 583, 584, 585, 591.
Амфилогій, архіеп. болгр., Т. I. 173, 176, 361.
Андреевъ, ротм., ад. Главноком., Т. I. 116.
Андреевъ, капт. генр. шт., Т. I. 192.
Андріевскій, шт.-капт., орднрц. Главноком., Т. I. 523. Т. II. 64.
Андрикаевъ, подполк., Т. II. 127.
Андріяновъ, капт. генр. шт., Т. I. 433, 436.
Аничковъ, поруч., Т. II. 99.
Антоновъ, войскв. стрш., Т. I. 420, 421, 422, 423. Т. II. 166, 167, 248, 249.
Анучинъ, врачъ, Т. I. 352.
Анчутинъ, полковн. артл., Т. I. 313, 480.
Аренсъ, полевой интендантъ, Т. I. 130, 318.
Аренсъ, гардемаринъ, Т. I. 305.
Аркасъ, мичманъ, Т. I. 263.
Арнульфъ, наслѣдный принцъ баварскій, Т. II. 190, 291.
Арсеньевъ, полковн. артл., Т. II. 220.
Артамоновъ, полковн. генр. шт., Т. I. 130. Т. II. 302.
Асекиляросъ Алеко, адріанопольск. грекъ, Т. II. 528, 530, 548, 552, 554.
Астаховъ, эсаулъ, Т. I. 530.
Атанасовъ Тони, болгр., Т. I. 172.