Страница:20 месяцев в действующей армии (1877—1878). Том 1 (Крестовский 1879).djvu/628

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница была вычитана


Божидаръ Петровичъ, черногорск. уполномоч., Т. I. 52.
Бойка, болгрск. войничка, Т. II. 441.
Бойль Фредерикъ, англ. корреспндт., Т. II. 172, 173, 174, 175.
Бойно-Родзевичъ, мр., Т. I. 432, 433, 434, 435, 436, 437.
Бойно-Родзевичъ, прапорщ., Т. II. 422.
Болла Чофордъ де-Іобагаза Каломанъ, капт., австр. воен. агентъ, Т. I. 180. Т. II. 197.
Болинтинено Константинъ, протоіер., Т. I. 238.
Болеславскій, прапорщ., Т. I. 297.
Бондарчукъ Михаилъ, ряд., Т. I. 561.
Боресковъ, инжнр. генр.-мр., Т. I. 236.
Борейша, генр.-мр., нач. 1 бр. 9 пѣх. див., Т. I. 440.
Борисовичъ, подпоруч., Т. I. 468.
Бородинъ, полковн., ком. 10 стрлк. батл., Т. II. 105, 400, 412, 420, 422.
Блюменфельдтъ, врачъ, Т. I. 351, 352, 559.
Брайковскій, поруч., Т. II. 280.
Братіано, румнск. министръ, Т. I. 237, 270.
Бревернъ, С. Е. В. генр.-мр., нач. гв. кон. артл. Т. II. 231.
Бремзенъ, генр.-мр., нач. 2 бр. 3 гв. пѣх. див., Т. II. 200, 217, 256, 268.
Брофтъ, маркитантъ, Т. I. 370.
Бруно, подпоруч., Т. II. 304.
Брэкенбери, англійск. корреспндт., Т. II. 177.
Бряновъ, шт.-капт., Т. I. 340.
Булгаринъ, полковн. артл., Т. I. 477.
Буткевичъ, художникъ, Т. I. 172.
Буюкъ-паша, вице-адмрл., Т. I. 113.
Буяновъ Филиппъ, казакъ, Т. II. 169.
Бѣларевскій, прапорщ., Т. I. 503.
Бѣлокопытовъ, генр.-мр., нач. 1 бр. 31 пѣх. див., Т. I. 524, 542, 543, 549, 551, 552, 554.
Бѣлогрудовъ, полковн., Т. I. 578.
Бѣльскій, мр., Т. I. 502.
Бѣляевъ, мр., Т. I. 95.
Бюргеръ, шт.-кпт. генр. шт., Т. I. 539, 540, 551.