Страница:20 месяцев в действующей армии (1877—1878). Том 1 (Крестовский 1879).djvu/634

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница была вычитана


Донъ-Карлосъ, испанск. прнц., Т. I. 12, 248, 568. Т. II. 110.
Дохтуровъ, генр.-лейт., нач. 1 кав. див., Т. II. 580, 621, 623.
Доценко, прапорщ., Т. I. 437, 452.
Драгановъ Петко, свящнк., Т. I. 173.
Драгомировъ М. И., С. Е. В. генр.-мр., нач. 14 пѣх. див., Т. I. 61, 309, 317, 318, 319, 322, 324, 326, 328, 330, 337, 338, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 360, 364, 503. Т. II. 17.
Дризенъ, барн., генр.-лейт., нач. 12 кав. див., Т. I. 99.
Дубасовъ, лейтнт., Т. I. 115, 116, 182, 183, 184, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 236, 263, 275, 276, 280.
Дубовскій, полквн., Т. II. 563, 564, 569, 570.
Дугласъ, англ. врачъ, Т. II. 234, 236, 237, 238, 239.
Дукмасовъ, эсаулъ, Т. I. 115.
Дурзіевъ Сулейманъ-Ага, мр., Т. II. 378, 379.
Духновскій, врачъ, Т. I. 23, 24, 67, 68, 350, 352, 559.
Духновскій, мр., Т. II. 401, 432, 576.
Дьяковъ, поруч., Т. II. 224.
Дьяконовъ, подполк., Т. I. 503.
Е.
Евреиновъ, шт.-ротм., орднрц. Главнокомнд., Т. I. 567.
Елизавета, кн. румынск., Т. I. 136, 199, 201, 203, 242, 243.
Ермоловъ, поруч., Т. I. 283, 284.
Евѳимій (Федоровъ), плевненск. іеродіакн., Т. I. 456, 457.
Ж.
Жандръ, корнт., Т. II. 230.
Ждановъ Егоръ, ряд., Т. II. 336, 383.
Жековъ Панаіотъ, почет. болгр., Т. I. 172.
Желтоножкинъ, полквн., ком. 8 днск. каз. п., Т. I. 252, 254.
Жеребковъ, полквн., фл.-ад., комндщ. л.-гв. Казч. Е. В. п., Т. I. 423, 424, 425, 426, 427.
Живовъ, прапорщ., Т. II. 581, 592.