Страница:20 месяцев в действующей армии (1877—1878). Том 1 (Крестовский 1879).djvu/641

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница была вычитана


Лаврухинъ, сотнк., Т. II. 626.
Ладзаро, итал. корреспндт., Т. II. 177.
Лазнюкъ Іосифъ, ефрейтр., Т. II. 178, 179.
Лазо, кишин. домовлд., Т. I. 67.
Ласковскій, капт., ад. Главнокм., Т. I. 337, 432, 452.
Лауницъ, полквн., ком. Бѣлорус. гус. п., Т. II. 274.
Лашкаревъ, генр.-мр., нач. 9 кав. див., Т. I. 454, 457, 458, 459, 462, 464, 466, 472, 487, 499, 505, 506, 521, 526, 549, 550. Т. II. 50, 61, 62, 63, 69, 76, 79, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 151, 152, 329, 334.
Левашовъ, гр., генр.-ад., Т. I. 241.
Левестамъ, шт.-капт., Т. I. 477.
Левизъ-офъ-Менаръ, полквн., ком. Владикв. каз. п., Т. 1. 26. Т. II. 146, 147, 148, 149, 150.
Левицкій, полквн. генр. шт., Т. I. 130.
Левицкій, С. Е. В. генр.-мр. 1-й помощн. нач. шт. дѣйств. арм., Т. I. 130, 223, 307, 430, 568. Т. II. 49, 108, 109, 128, 353, 365, 463, 665.
Левшинъ, профср. хирург., Т. I. 561.
Лейхтенбергскій, герцг., Евгеній Максимиліановичъ, Т. I. 36, 408, 584, 587, 593. Т. II. 654, 658.
Лейхтенбергскій, герцг., Николай Максимиліановичъ, Т. I. 236, 240, 241, 408, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 588, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 598.
Лейхтенбергскій, герцг., Сергѣй Максимиліановичъ, Т. I. 53, 89, 215, 236, 240, 241, 243.
Лексинъ Назаръ, унт.-оф., Т. II. 432.
Леонардъ П. Е., бессарбск. предвод. дворнст., Т. I. 70.
Леоновъ, генр.-мр., нач. фламундск. отр., Т. I. 304.
Леоновъ, С. Е. В. генр.-мр., комндщ. 2 гв. кав. див., Т. II. 269, 270, 271.
Леонтьевъ, генр.-мр., нач. 1 бр. 4 кав. див., Т. II. 50, 79, 100.
Лешанинъ, сербск. генрл., Т. I. 246.
Лигницъ-фонъ, мр. генр. шт., гермнск. воен. агентъ, Т. I. 247, 328, 329, 443, 449, 451.
Липинскій, капт. артил., Т. I. 283.