Ботанический словарь (Анненков)/Poa abyssinica/ДО

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Ботаническій словарь — Poa abyssinica
авторъ Николай Ивановичъ Анненковъ
Источникъ: Н. И. Анненковъ. Ботаническій словарь. — СПб.: Имп. Академія наукъ, 1878. — С. 261.

[261]Poa abyssinica Ait. Syn. Eragrostis abyssinica Link. Тефъ, Абиссинская рожь. Въ Абисс. изъ нея приготовляютъ хлѣбъ. — Нѣм. Abyssinisches Korn od. Tef. — Франц. Le Teff.