Историко-филологический указатель ко 2-й части соч. Платона/ДО

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Yat-round-icon1.jpg
Историко-филологический указатель к 2-й части соч. Платона
авторъ Василій Николаевичъ Карповъ
Изъ сборника «Сочиненія Платона». Источникъ: Историко-филологический указатель к 2-й части соч. Платона // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: типографія духовн. журнала «Странникъ», 1863. — Т. 2. — С. 482—485.

[482]
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ
ко 2-й части соч. Платона.

Ἀγαθὸς стран. 266.
Аглаофонъ — 239.
Ἀδικεῖν — 399.
Ἀδόξαστον — 97.
Ἀειδὲς = Αΐδου — 93.
Ἀκκώ — γυνή τις μωρὰ καὶ ἀνόητος — 318.
Алевады — 156.

Алкивіадъ — много думалъ о себѣ — 418; не любилъ флейты — 392; былъ легкомысленъ — 294.

Алкивіадъ старшій (παλαιός) — 387.

Алвивіадъ I (діалогъ). Мнѣніе критиковъ объ этомъ діалогѣ — 369; его содержаніе — 370; метода его изложенія и широта взгляда на предметъ — 377; его цѣль — 378; время его написанія — 384.

Алкивіадъ II (діалогъ), его неподлинность — 453; содержаніе — 453; время появленія его въ свѣтъ — 456.

Ἀλλὰ, употребляющееся въ смыслѣ одобренія — 24.

Ἀμαθία и ἀλογία — 193.
Аместриса, жена Ксеркса — 426.
Анаксагорово ученіе — 81.
Анитъ — 192.
Антисѳенъ — 62.
Анѳеміонъ — 192.
Ἀπιστεῖν μὴ οὐκ — 191.
Ἀποκριθῆναι и ἀποκρίνασθαι — 478.
Аполлодоръ — 61.
Аргивяне — 104.
Аристиппъ — 62.
Аристократъ — 277.

Аристофонъ — 277. 239.
Архелай — 274. 466.
Архидамъ III. — 427.
Асклепіады — 422.
Ἄττειν — 415.
Αὐτὸ τὸ αὐτό — 437.
Афидны — 303.
Ахемениды — 421.

Аѳинская республика при Периклѣ — 353.

Аѳинскія стѣны — 251.

Безсмертіе души — 69. 77. 81. 88. 93. 107. 112. 114. 130. 185.

Блага — ихъ виды — 188. 245.
Вакхи — 76.
Варвары — 387.
Война семи вождей — 460. 353.

Врачи избирались и нанимаемы были публично — 250.

Гармонія души — 112.
Гармонія ѳивская — 112.
Γενέθλια, γενέσια — 423.

Геометрическія фигуры — символы стихій — 134.

Геометрическое и ариѳметическое уравненіе — 337.

Гермогенъ — 62.

Глаголы, требующіе различныхъ падежей — 167.

Горгіасъ — риторъ — 211. 236. 240. 311.

Горгіасъ (діалогъ): главная его мысль и содержаніе — 212; его цѣли — главная и второстепенныя — 231; время изданія его въ свѣтъ — 234.

[483]

Дедалида — 422.
Δῆλον = δηλοῖ — 17.
Димонаха — мать Алкивіада — 426.
Δῆτα въ соединеніи съ μὴ и οὐ — 25.
Диѳирамвы — 327.
Діалектическій разговоръ — 164.
Δι᾽ ὄχλου γενένθαί τινι — 385.
Длиннословіе — 390.
Δοκιμασία εἰς ἄνδρας — 29.
Духи (δαίμονες) — хранители — 131.

Душа: до-мірное существованіе душъ — 79; переселеніе душъ — 174; судьба душъ по смерти — 359. Одежда души — 360; несоразмѣрности и срамота души — 362.

Εἰς ἀποικίαν ἰέναι и μετοικεῖν — 29.

Εἶτα и ἔπειτα въ рѣчи вопросительной — 18.

Ἔμποροι и κάπηλοι — 351.
Ἐπάδειν — 89.
Ἐπιδείκνυσθαι — 237.
Ἐπουρίζειν — 474.
Εὐεργέτης — 334.
Ἔχθες καὶ πρώην — 274.

Законъ, боящемуся суда позволявшій бѣжать — 19.

Зиѳъ и Амфіонъ — 334. 300.
Зороастръ — 424.
Ἥ γὰρ οὔ — 464.

Идеи не принимаютъ въ себя противнаго — 124.

Иродикъ Леонтинскій и Силимврійскій — 238.

Кадмъ — 113.
Καὶ послѣ ἴνα и предъ глаголомъ — 391.
Калликлъ — 237.
Калліасъ — 417.
Καταπιττοῦσθαι — 279.
Кинисіасъ — 327.
Клеомвротъ — 62.
Клиніасъ, отецъ Алкивіада — 387.
Κολάζεσθαι — 333.
Κόλασις и τιμωρία — 333.
Кориванты — 34.
Космосъ — 337.
Критонъ — слушатель Сократа — 62.

Критонъ (діалогъ): его задача — 7; содержаніе — 9; цѣль — 11; вопросъ о подлинности лица, бесѣдующаго съ Сократомъ — 12.

Ксантиппа и Миртона — 142.
Ктизиппъ пэанійскій — 62.
Лакедемонское богатство — 425.

Λειμῶν (лугъ) — мѣсто сходки душъ за гробомъ — 361.

Λόγοι — въ значеніи идей — 119.
Магія халдейская и персидская — 423.
Μακάριος — 157.
Μανικὸς и σοφός — 405.
Μαντικός — 408.
Μά τον — 268.
Μεγαλοπρέπεια — 161.
Μεγαλόψυχος — 464.
Мелодія — 328.
Μὲν въ рѣчи вопросительной — 176.
Менексенъ — 62.

Менонъ (діалогъ): его мѣсто между діалогами — 147; содержаніе четырехъ его частей — 149; его подлинность — 151; его цѣль, время написанія — 155.

Μετρίως σκοπεῖσθαι — 20.

Мидіасъ — воспитыватель перепеловъ — 419.

Мидяне — 357.
Миносъ — 361.
Мистеріи — 132; малыя и великія — 318.
Мнѣніе и знаніе — 204.

Молитва: ученіе философовъ и Сократа о молитвѣ — 459.

Музыка, по разуму Платона — 64.
Μυθολογεῖν — 66.
Μῦθος — 66.
Νεανικὸς — 386.

Νεκυίαι — рапсодіи изъ XI-й кн. Иліады — 131.

Никіасъ — 277.
Общественное безчестіе — 337 сл.
Одиннадцать Архонтовъ — 16.
Οἶον τοῦτο ποιεῖς — 406.
Операціи и прижиганія — 252.
Ὅρθρος βαθύς, πρώ — 14.

[484]

Ὀρτυγοκόπος — 420.
Отечественный чужестранецъ — 170.
Ὅτι μή, εἰ μὴ — 30.
Οὐδὲν ποικίλον — 165.
Οὐδὲν οἶον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν — 293.
Очищеніе съ пятью его степенями — 76.
Παιδοτρίβης — 245.
Πάντα χρήματα — 175.
Пенелопа — 97.
Пепаритъ — 412.

Периклъ — развратилъ Аѳинянъ — 347; ввелъ награды и жалованье за службу — 348; утаилъ часть общественнаго капитала — 348.

Персъ, родоначальникъ Персовъ — 421.
Питоклъ — 416.
Пиѳодоръ — 417.

Платоново ученіе — о мірѣ ноуменальномъ и феноменальномъ — 83; объ идеяхъ ума — 85; о состояніи души, привязывающейся къ тѣлу — 96.

Плетръ — мѣра протяженій — 426.

Πολλά ποιῶν ἐξ ἑνός — шуточная поговорка — 167.

Полосъ — 238. 239. 266.

Пословицы: πολέμου καὶ μάχης χρῆναι οὔτω μεταλαγχάνειν; οὐ πόλεμον γε ἀγγέλλεις; κατόπιν οἑρτῆς ἤκομεν καὶ ὑστεροῦμεν — 236. Πάντως, οὐ σὴ αὔτη ἡ τιμή — 318. Οὐδ᾽ οἱ γείτονες σφόδρα τι αἰσθάνονται — 423. Μυσῶν ὁ ἔσχατος; Μυσῶν λεία — 357. Δεύτερος πλοῦς — 119. Γλαύκου τέχνη — 132. Καὶ δὶς γὰρ, ὅ δεῖ καλόν ἐστιν ἐνίσπειν — 322. Ἐπι σαυτῷ τὴν σελήνην κατέλκεις — 343. Παρὸν εὖ ποιεῖν 323. Δέχεσθαι τὸ διδόμενον 323.

Править городомъ и городскимъ — 351.
Πράγματα προςτάττειν — 165.
Праздникъ Тезея — 15. 60.
Предсѣдатель Пританіона — 350.

Прекрасное, по понятіямъ Сократа и софистовъ — 282.

Припоминаніе — 175.
Προδρομή — 406.

Происхожденіе противнаго отъ противнаго — 78.

Προςπαλαίειν и ἀκροχειρίζεσθαι — 394.
Πρὸς φιλίου — 324. 398.
Рабскіе волосы — 420.
Радамантъ — 361.
Риторика — 263. 250. 291. 267.
Риѳмъ — 328.
Симміасъ и Кевисъ — 18. 62.
Σκεύη, σκευάρια — 406.
Сны по-полуночи — 16.
Слово Божіе и человѣческое — 99.
Собираніе голосовъ — 244.

Сократъ — отказывается отъ приглашеній ко дворамъ — 31; высказываетъ свое понятіе о тѣлѣ, какъ объ источникѣ зла — 72; о присутствіи въ душѣ чего-то такого, что нудитъ насъ познавать истину — 72; замѣтки о времени перваго знакомства съ Алкивіадомъ — 385; о взглядѣ его на философію — 74, на ея цѣль — 181; на счастіе — 310.

Софизмы — 173. 253.

Софистическое ученіе — о доброхотствованіи друзьямъ и дѣланіи зла врагамъ — 25. О философіи — 298.

Софисты и риторы — 265.

Спартанцы — происходили отъ Эвристена — 421; сохраняли скромность въ одеждѣ и образѣ жизни — 348.

Сраженія при Танагрѣ и Херонеѣ — 403.

Сыновья Перикла — 416.
Συγραφικῶς — 123.
Талантъ — мѣра нумизм. — 426.
Τί δὲ δή — 25.
Торпиль — 172.
Трагедія и трагики — 328.
Τραγικὴ ἀπόκρισις — 166.
Τύχῃ ἀγαθῇ — 16.
Турухтанъ — 313.

Федонъ (діалогъ): его идея — 37; содержаніе — 38; пиѳагорейскій характеръ ученія — 55; время написанія — 56.

Φυτᾶν — 392.
Χθιζὰ καὶ πρωϊζά — 465.

[485]

Холаргисъ — 303.
Эакъ — 361.
Эвинъ — 65.
Эвклидъ — 62.
Эврипъ — проливъ — 106.
Эврисакъ — 422.
Эмпедоклъ — 311.
Эндиміонъ — 81.

Эпигенъ — 62.
Эрехтей — 442.
Эрхія — селеніе — 426.
Эсхинъ — 62.
Ядъ — 69. 142.
Ѳессаліянки свели луну — 343.
Θεωρίαι — 30.
Ὡις δή — 271.