Систематическая роспись содержания «Русской старины» изд. 1870—1884 гг./1885 (ДО)/11

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Yat-round-icon1.jpg

[252]

УКАЗАТЕЛЬ
къ росписи „Русской Старины“
1870—1884 гг.
А

Авдѣевъ, М. В. 1771.

Авель, монахъ. 1641, 1642, 2439.

Аверкіевъ, Д. В. 1942.

Аделунгъ, проф. 1370.

Адинцовъ. 1167.

Айвазовскій, И. К. 223.

Аксаковъ, С. Т. 1841, 1851.

Акутинъ, И. 1717.

Алабинъ, П. В. 183, 240, 259, 261, 361, 573, 855, 908, 909, 920, 1099, 1761, 1961.

Аландскій, С. И. 1002.

Александра Павловна, вел. кн. 1314.

Александра Ѳедоровна, вел. кн. (имп.). 139.

Александръ I. 40, 62, 73, 74, 76, 96, 140, 560, 577—588, 593, 646, 679, 685, 782, 990, 1208, 1228, 1267, 1290, 1315—1357, 1371, 1403, 1408—1410, 1412, 1423, 1426, 1429, 1430, 1433, 1434, 1440, 1453, 1512, 1922, 1928, 1930, 2177, 2272, 2284, 2297, 2424, 2452.

Александръ II. 270, 939—943, 945, 951, 990, 1482, 1485, 1578, 1571—1576, 2217, 2298, 2299, 2429.

Александръ Македонскій. 385.

Александръ, отшельн. 931.

Алексѣй Михайловичъ, царь. 340, 1060, 1061.

Алексѣй Петровичъ, царев. 1097.

Алексѣй, принцъ. 2410.

Алена Афанасьевна. 133.

Альфонскій, В. 531.

Ам-Бекъ-Гасабовъ, 1061.

Амвросій, архим. 1625.

Амвросій, еписк. 77.

Амвросій (Протасовъ), архіеп. 1630—1632.

Аммосовъ, А. Н. 1713.

Амфитеатровъ, Филар., архіеп. 1632.

Андреевскій, И. Е., проф. 396, 945, 983, 1008.

Андреевскій, И. 1710.

Андрониковъ, Р. И., кн. 834.

Анна Ивановна, имп. 400, 401, [253]402, 403, 1124—1130, 1133, 1134, 1257, 2300, 2465.

Анна Леопольдовна, правит. 419—421, 2410, 2430.

Анненковъ, И. А. 768.

Антонъ Ульрихъ, герц. 419.

Антроповъ, Л. Н. 24.

Апраксинъ, Андр. 1606.

Аракчеевъ, А. А., гр. 70, 149—151, 214, 646—660, 1234, 1268, 1332, 1346, 1347, 1385, 1386, 1403, 1417, 1512, 1521, 2284, 2301—2303.

Аракчеевъ, П. А. 1385.

Арбузовъ, А. П. 257.

Аргилландеръ, Н. А. 1806.

Армфельдъ, Густ.-Мавр., гр. 1391.

Арнольди, К. К. 613.

Арнольди, М. П. 2132.

Арнольди, О. Е. 231.

Арсеній (Мацѣевичъ), митроп. 1180, 1617—1621, 2304, 2598.

Арсеній, преосвящ. 2347.

Арсеньева, Дар. 366.

Арсеньева, Е. А. 1996.

Артемьевъ, А. И. 715.

Арцышевскій, А. Ф. 1595.

Асенкова, В. Н. 2260—2263, 2288.

Асенковы, А. Е. и В. Н. 83.

Аслановъ, кап.-лейт. 1450.

Атуевъ, корн. 129.

Афанасьевъ, А. Н. 697, 1772.

Афанасьевъ, К. Я. 2187, 2303.

Афанасьевъ-Чужбинскій, А. С. 928.

Б

Б. 621.

Б., Ад. 999.

Б., А. П. 1540.

Б., Е. П. 1554.

Багговутъ, А. Ѳ. 93.

Багратіонъ, кн. 1389, 1390.

Баклановъ, Я. П. 95, 258, 977, 1402, 2305.

Балакиревъ, И. А. 369.

Балашевъ, 1505.

Балашовъ, А. Д. 1411.

Балласъ, Мих. 762.

Балугьянскій, 822.

Бантышъ-Каменскій, В. Д. 173.

Бантышъ-Каменскій, Д. Н. 173, 366, 420, 1937, 2049.

Бантышъ-Каменскій, Н. Д. 2049.

Бантышъ-Каменскіе, Н. Д. и Е. Д. 1223, 2048, 2049.

Бантышъ-Каменскіе, Н. Д. и Л. Д. 1937.

Бантышъ-Каменскій, Н. Н. 1937.

Барагэ Д’Илье, ген. 1493.

Барановъ, П. И. 1080, 1089, 1124.

Баратынскій, Е. А. 1773, 1774, 1775, 2458.

Баратынскій, Л. Е. 1774.

Барклай-де-Толли, фельдм. 814, 1389.

Барсовъ, Н. И. 147, 379, 394, 405, 1115, 1118, 1120, 1200, 1424, 1445, 1617, 1651, 1652, 1670, 1677, 1678.

Барсуковъ Н. П. 27, 1070, 1100, 1551, 2006, 2007, 2133.

Бартеневъ, Ю. Н. 593.

Баршъ, З. А. 827.

Барышниковъ, Н. П. 29, 37, 39, 491, 753, 754, 1763.

Барятинскій, А. И., кн. 247, 629—635, 1073, 1582—1584, 1826, 2306.

Барятинскій, В. И. 1583, 1584.

Батышевъ, Ѳ. 127.

Батюшковъ, К. Н. 1776—1781.

Баумгартенъ, А. 1549.

Бахметевъ, Н. Н. 1278.

Бахталовскій, Е. П. 47, 978.

Бахтинъ, И. И. 1321, 1322, 1926. [254]

Бахтинъ, Н. И. 610.

Бахчевскій, И. А. 1221.

Башловскій, П. 1159.

Башомонъ. 34.

Баюшевъ, В. И., кн. 686, 1295.

Бебутовъ, В. О., кн. 877, 1526, 1545.

Безбородко, А., кн. 1197, 1218, 1309.

Безобразовъ, С. Д. 1610.

Беккеръ, Ѳ. 103.

Беклешевъ, А. А. 1260.

Бель. 1445.

Бельгарды. 910.

Бенедиктовъ, В. Г. 1782, 1783.

Бенигсенъ, Л. Л., гр. 596.

Бенкендорфъ А. Х., гр. 819, 1501, 1532, 1813, 2050.

Бенкендорфъ, ген. 1293.

Бенуа, Л. Н. 160.

Бенуа, Н. Л. 160.

Беньевскій. 529.

Бергъ, Н. В. 243, 273—285, 900, 901, 904, 905, 907, 921, 933, 970, 1001, 1784, 1845, 1884, 2012, 2026, 2175, 2192.

Бергъ, Ѳ. Ѳ., гр. 243, 278, 284, 300, 301.

Березинъ-Ширяевъ, Я. Ѳ. 408, 582.

Берже, Ад. П. 393, 458, 507, 628, 637, 638, 640, 641, 644, 735, 759, 862, 877, 930, 938, 1003, 1036, 1384, 1457, 1508, 1526, 1545, 1573, 1584, 1585, 1785, 1786, 1789, 1864, 1865, 1875, 2425.

Бернажъ, де. 347.

Бертгольдъ, М. А. 690.

Бертенсонъ, І. В. 2027, 2029.

Бестужева, Е. А. 1792.

Бестужевъ, А. А. 1516, 1786—1789, 2045, 2107.

Бестужевъ, А. В. 45.

Бестужевъ, В. А. 45.

Бестужевъ, В. М. 46.

Бестужевъ, М. А. 179, 215, 1790—1792, 1214, 2107, 2307.

Бестужевъ, М. Н. 46.

Бестужевъ, Н. А. 2355.

Бестужевъ-Рюминъ, А. П., гр. 1209.

Бестужевъ-Рюминъ, В. Н. 1285.

Бестужевъ-Рюминъ, И. Д. 1209.

Бестужевъ-Рюминъ, К. Н. 1007, 1209, 1651, 1787, 1829, 2125, 2600.

Бестужевъ-Рюминъ, М. А. 1794.

Бестужевъ-Рюминъ, М. П. 1793.

Бестъ. 2251.

Бецкій, И. И. 488, 1233.

Бибиковъ. 479, 1459.

Бильбасовъ, В. А. 437.

Бильдерлингъ, А. А. 1997, 1998, 2000.

Биронъ, Бенигна-Готлибъ, герцогиня. 408.

Биронъ, І. Э., герц. 406, 407, 1607, 2308, 2467.

Биронъ, Карлъ-Эрнстъ. 1134.

Бичуринъ, Іоакимъ. 2035.

Благовѣщенскій, А. А. 1632.

Блудовъ, Д. Н., гр. 1913.

Боборыкинъ, С. Г. 1076, 1096, 1205.

Бобрищевъ-Пушкинъ, декабр. 1795.

Бобрищевъ-Пушкинъ 2-й, П. С. 1796.

Бобровскій, Дмитрій. 1624.

Бобровъ, А. П. 664.

Богдановичъ, М. И. 50, 469, 490, 587, 647, 706, 767, 815, 899, 913, 922, 1014, 1436, 1571.

Богоявленскій, М. М. 1833.

Богуславскій. 123.

Богушевскій, Н. К. 1211, 1224, 1231, 2060.

Боденштедтъ. 1974, 1977.

Бодянскій, О. М. 1797, 1798, 1799, 2167, 2309. [255]

Божеряновъ, И. Н. 360, 517, 518, 554, 555, 808, 809, 814, 1881, 2187, 2196, 2218, 2233, 2234, 2252, 2254, 2257, 2258.

Боллинголь. 2306.

Болотовъ, А. Т. 20, 21, 2310, 2311, 2454, 2527.

Болотовъ, М. П. 21.

Болотовы, П. А. и В. А. 20.

Болховитиновъ, Евген., митр. 1652.

Бонапартъ. (См. Наполеонъ I).

Бонячевскій, Дроздъ. 565.

Борель, П. Ѳ. 2324, 2383, 2390, 2427, 2432.

Борисовъ, Ѳед. 1100.

Боричевскій, Н. 654, 754.

Бородулинъ, А. А. 1261.

Бороздина, П. Н. 672.

Бороздинъ, М. Ѳ. 887, 1329, 1702.

Боуръ, ген. 1328.

Бочаровъ, Ив. 843.

Бочковъ, А. П. 2073.

Бошнякъ, А. К. 542, 849.

Бошнякъ, И. К. 474.

Бошнякъ, Карлъ. 2410.

Брантъ, ген.-м. 1292.

Брантъ, Л. В. 1966.

Брезе, Н. К. 2085, 2389.

Брикнеръ, А. Г. 346, 502.

Бриттикъ, Дон. 125.

Брожъ, К. О. 2297, 2304, 2309, 2312, 2321—2323, 2326, 2332, 2333, 2340, 2344—2346, 2349, 2350, 2355, 2359, 2373, 2377, 2385, 2388, 2397, 2406, 2409, 2418, 2426, 2468.

Брокгаузъ. 2301, 2407.

Бруннеръ, А. 277.

Брягинъ, В. 530.

Брюлловъ, И. П. 1907, 2188, 2189.

Брюссъ, Я. А., гр. 1191.

Брюсъ, Я. В., гр. 390, 1100.

Брянской, Я. Г. 2264.

Буксгевденъ, гр. 1377.

Булавинъ, Кондр., атам. 1097.

Булатовъ, Д. А. 597, 600, 2312.

Булатовъ, М. Л. 597, 2312.

Булгаковъ, И. М. 1257.

Булгаковъ, К. 2202.

Булгаковъ, Я. И. 1730.

Булгаринъ, Ѳ. В. 1800, 1801, 1802, 1821, 1850, 1904, 1964, 2035, 2054.

Булгарины, Б. Ѳ. и В. Ѳ. 1169, 1491, 1514, 2103, 2104, 2105.

Буличъ, Н., проф. 1753.

Бунина, А. П. 157.

Бурнашева, Л. П. 2497—2526.

Бурцовъ. 411.

Бутаковъ, адм. 919.

Буташевичъ-Петрашевскій, М. В. 1541.

Буткевичъ, еп. 101.

Буткевичъ, прелатъ. 199.

Бутурлинъ, А. Б., гр. 362.

Бутурлинъ, И. И. 361, 1099.

Бутурлинъ, М. Д., гр. 487, 824.

Бутурлинъ, тайн. сов. 2185.

Бутурлинъ, гр. 1161.

Бутурлины, 363.

Бухвостовъ, С. Л. 2313.

Буцинскій. 338.

Буяльскій, И. В. 866.

Быковъ, Н. Д. 61, 100, 1363, 1915, 2255.

Бычковъ, А. Ѳ., акад. 148, 667, 751, 865, 1101, 1125, 1151, 1156, 1157, 1179, 1214, 1218, 1220, 1233, 1235, 1304, 1335, 1373, 1375, 1378, 1379, 1382, 1391, 1396, 1401, 1506, 1733, 1836, 1902, 2011, 2051.

Бычковъ, Ѳ. А. 1194, 1196.

Бычковъ. 1295.

Бычковъ-Ростовскій, Ѳ. А. 1237. [256]

Бычковы-Ростовскіе, кн. 1606.

Бѣгичевъ, С. 2458.

Бѣгичевы. 1956.

Бѣлаго, Алексн. 451.

Бѣлинскій, В. Г. 1803—1809, 2314.

Бѣлозерская, Н. А. 33, 422.

Бѣляева, Л. И. 589.

Бѣляевъ, А. П. 64, 66, 188, 2018, 2019.

Бѣляевъ, И. Д. 1086, 1696.

Бюлеръ, Ѳ. А., бар. 206, 407, 1841, 1984, 2035.

В

Вагнеръ, Рихардъ. 2241.

Вадимъ Новгородскій. 1263, 1741.

Вадковекій, И. Ѳ. 148.

Ваксель, В. 852.

Валевскій, гр. 1499.

Валуевъ, П. А., гр. 593, 1305.

Валуевъ, П. С. 1305.

Валь, ф. 278, 280.

Вандаммъ, марш. 624.

Варсонофій, еписк. 1616.

Варунъ-Секретъ. 163, 909.

Варѳоломей, еписк. 1624.

Васильевъ, В. А. 137, 1966.

Васильевъ, В. И. 75.

Васильевъ, І. В. 1677.

Васильевъ, Н. П. 1851.

Васильевъ, П. П. 398.

Васильчиковъ, А. А. 1033, 2195.

Васильчиковъ, А. И., кн. 901, 905, 1593.

Васильчиковъ, В. И., кн. 895.

Васильчиковъ, И. В., кн. 662, 1421, 1449, 1459.

Васка-Вощило. 1162.

Васьковъ, Н. 26.

Ваттемаръ, А. 2060.

Вахтинъ, Н. В. 729.

Вацликъ, И. Я. 1538.

Введенскій, И. И. 1810, 1814.

Ведерниковъ, В. 1557.

Вейнбергъ, П. И. 1911, 2144.

Вельтманъ, А. Ѳ. 1811.

Веневитиновъ, Д. В. 1504.

Веневитиновъ, М. А. 492, 770, 2110.

Венеціановъ, А. Г. 1856, 2190, 2321.

Венюковъ, М. И. 268, 634, 888, 884, 924, 1004.

Вержбицкій, 1479, 1480.

Веригинъ, А. И. 193, 775, 983.

Веригинъ, К. 689.

Веригины, Н. Ѳ. и М. Ѳ. 689.

Веселаго, Ѳ. Ѳ. 380.

Веселитскій, ген. 287.

Веселитскій, С. Г. 708.

Веселовскій, Абраамъ. 372.

Веселовскій, А. П. 1610.

Веселовскій, В. И. 1849.

Веселовскій, К. С. 1744.

Весинъ, Л. 2601.

Весинъ, С. 812.

Вигель, Ф. Ф. 1812, 1813, 1814.

Викторовъ, А. Е. 1815.

Вилліе, Я. В., бар. 149, 680, 681, 1402, 1459.

Вильгельмина, Гессенъ-Дармштадтская, принцесса. 446.

Виноградовъ, І. 81.

Виноградовъ, Н. А. 1539.

Виртембергскій, Евгеній, принцъ. 191, 470.

Висковатовъ, А. В. 830.

Висковатовъ, К. А. 15, 342, 468, 759, 830, 1068, 1286.

Висковатовъ, П. А. 1899, 1973, 1974, 1975, 1985, 1986, 1989, 1995, 2004, 2129, 2241, 2357.

Вистенгофъ, П. Ѳ. 894—897. [257]

Вистинггаузенъ, Л. Ѳ. 692.

Витбергъ, А. Л. 104, 2191, 2192, 2315, 2437.

Витвортъ, лордъ. 482.

Витгенштейнъ, гр. 1459, 1460.

Витмеръ, Алекс. 102.

Виттъ, полк. 1330.

Виттъ, гр. 1459.

Віардо Гарсіа, Полина. 2151.

Власовъ, атам. 80.

Власовъ, В. И. 530.

Власовъ, М. Г. 842.

Воаль, Жанъ. 2297.

Воейковъ, А. Н. 2231.

Воейковъ, А. Ѳ. 1816—1824, 2316.

Возжинскій, кам.-юнк. 1145.

Воиновъ, ген. 1459.

Воиновичъ, гр. 507.

Войцеховичъ, А. И. 1662.

Волковъ, Д. В. 477, 1186, 1187, 2317, 2451.

Волковъ. Н. С. 2377.

Волковъ, 1264.

Волконская, Зин., княг. 584, 770.

Волконская, М. Н., княг. 683, 770.

Волконскій, М. М., кн. 1403.

Волконскій, П. Д., кн. 1405, 1421. Волконскій, П. М., кн. 830, 1421, 1459.

Волконскій, кн. 2070. Вологдинъ, И. В. 382, 574, 1683.

Волоцкой, А. А. 860.

Волынскій, Арт. 403, 405, 1029, 1102, 1135, 2415, 2416.

Вольтеръ. 1180, 1793.

Вольфъ, А. Н. 2295, 2296.

Ворженская, Глик. 1121.

Воронихинъ, А. И. 2193.

Воронихинъ, Ник. Ал. 2193.

Вороновъ, А. С. 1192, 2024.

Вороновъ, И. А. 989.

Вороновъ, П. А. 986, 1109, 1713.

Вороновъ, П. П. 1109.

Воронцова, А. К. 1175.

Воронцова, Е. Р., гр. 1174.

Воронцовъ, М. С. кн. 632, 633, 832, 834, 880, 1357, 1542, 1544—1546, 1928.

Воропановъ, старообряд. 525.

Вортманъ. 408.

Воскресенскій, Гавр., архим. 1636, 1637.

Востоковъ, Н. М. 1644, 1645.

Вохинъ, Н. Н. 1728.

Врангель, Ф. П., бар. 868.

Вревскій, Б. А., бар. 888.

Вревскій, П. А., бар. 888.

Вревскій, бар. Б. А. 1491.

Вріони, П. И. 1465.

Врублевскій. 285.

Второвъ, Н. И. 1948.

Вуаль, Жанъ. 2194, 2195.

Вуичъ, И. В. 731, 845.

Вульфъ, А. Н. 2067.

Вѣлецкій, Павелъ. 82.

Вяземская, кнж. 1319.

Вяземскій, А. А., кн. 522.

Вяземскій, П. А., кн. 970, 1755, 1825—1827, 2083.

Вязмитиновъ, А. А. 192, 260, 261, 889, 897, 1327, 1338.

Вязмитиновъ, С. К. 1327.

Г

Гавриковъ. 725.

Гавриловъ, С. Н. 1558.

Гавріилъ, архим. 1636, 1637.

Гавріилъ, митр. 1626.

Гагаринъ, кн. 2251.

Гагаринъ, П. П., кн. 974.

Гагенъ, Пав. 1899.

Гаклендеръ, 839. [258]

Галафѣевъ, ген. 1985.

Галаховъ, А. Д. 246, 1989.

Галкинъ-Враскій, М. Н. 442, 509, 1006, 2422, 2427.

Гальбергъ, С. И. 2196.

Гамбургеръ, А. Ѳ. 303, 372.

Ганнибалъ, Е. А. 413.

Ганчаръ, О. С. 978, 2318.

Ганъ, А. 287, 291.

Гарднеръ, Р. А. 2031.

Гарновскій, Мих. 35.

Гарусовъ, И. Д. 1871.

Гатцукъ, А. 2076.

Гау, проф. 2324.

Гебгардтъ, И. К. 1783.

Гебель, подполк. 764.

Гебель, Э. 764.

Гедеоновъ, А. М. 114.

Гедиминъ. 315.

Гейденрейхъ, Х. А. 2201, 2206.

Гейсмаръ, В., бар. 787.

Гейсмаръ, Ѳ. К., бар. 787, 788, 2319.

Гейтманъ, Е. 2386.

Гекеренъ, бар. 2461.

Геннади, Г. Н. 327, 444, 533, 1869, 1908, 2600.

Генрици, А. А. 254.

Георгій (Дашковъ), архіеп. 1615.

Герардъ, Над. 279.

Герасимовъ, Ѳ. Г. 2315.

Герке, А. А. 2197.

Германъ, истор. 1010.

Гернгутеры. 1239.

Герценъ, А. И. 104, 937, 1809, 2191.

Герцыкъ, В. Ц. 208, 283, 1637.

Герштенцвейги, Д. А. и А. Д. 289, 290.

Герштенцвейгъ. 292.

Гецель, проф. 1441.

Гецъ, фонъ П. П. 210, 375, 376, 439, 1602.

Гиббенетъ, Н. А. 1612.

Гильтебрандтъ, П. А.

1162. Гильфердингъ, А. Ѳ. 1719, 1720, 1828—1830.

Гилюсъ, Е. И. 101.

Гилюсъ. 199.

Гирсъ, ст.-секр. 1600.

Главацкій, П. 1881, 2032.

Гладкій, В. О. 867.

Гладкій, О. И. 867.

Глинка, А. Г. 1207, 1443.

Глинка, В. С. 1287.

Глинка, Г. А. 1416, 1443.

Глинка, М.И. 85—90, 2198—2215, 2428, 2463.

Глинка, Ѳ. Н. 2112.

Глинка-Мавринъ, Б. Г. 1416.

Глѣбовъ, С. Б. 1108.

Гнейзенау, фельдмарш. 1522.

Гнѣдичъ, Н. И. 1776, 1831, 1832, 1906, 2046, 2458.

Говардъ, Джонъ. 2422.

Гоголь, Н. В. 1833—1856, 2320, 2321, 2459.

Годлевскіе, 98.

Голевъ, И. П. 908, 909.

Голенищева-Кутузова-Смоленская, Е. К , кнгн. 1228.

Голенищевъ-Кутузовъ, М. И., кн. 602—604, 814, 1228—1230, 1337, 1392—1395, 1609, 2322, 2323, 2420, 2421, 2433, 2455, 2456, 2469.

Голенищевъ-Кутузовъ, ген.-губернаторъ. 1503.

Голенищевъ-Кутузовъ-Толстой, гр. 1230.

Голенко, К. П. 1052.

Голицына, М. Г., княг. 1319.

Голицына, Н. П., княг. 1112.

Голицынъ, А. М., кн. 713, 1179, 1226. [259]

Голицынъ, А. Н., кн. 593, 598, 1424, 1505.

Голицынъ, В. В., кн. 367.

Голицынъ, М. М., кн. 1325.

Голнцынъ, Н. Б., кн. 791.

Голицынъ, Н. Н., кн. 4, 791, 1039, 1281, 1645, 1647, 1794, 1799, 1962, 2115.

Голнцынъ, Н. С., кн. 174, 176, 178, 213, 541, 583, 780, 816, 931, 1652.

Голицынъ, кн. 1459.

Головкинъ, Ал., гр. 1150.

Головкинъ, гр. 1360.

Головнинъ, А. В. 2134.

Головцынъ. 522.

Голубевъ, Н. И. 1953.

Голубцовъ, В. В. 1487, 1914, 2245.

Голышевъ, И. А. 225, 2128.

Гольмдорфъ, Г. М. 693, 1048.

Гольцевъ, В. А. 2005.

Гончарова, Е. Н. 2099.

Гончарова, Н. Н. 2095, 2324.

Гончаровъ, А. А. 2097.

Гончаровъ, И. А. 2176, 2412.

Горбуновъ, И. Ѳ. 3, 194, 1255, 1257, 1843, 2175, 2223, 2262, 2264—2267, 2274—2277, 2282, 2286, 2291, 2305, 2413.

Горбуновъ. К. А., акад. 2314, 2408.

Горбуновъ. П. Ѳ. 841.

Гордонъ, Левъ. 1963.

Горновскій. М. 36.

Городецкій, М. И. 242, 1575, 2244.

Горскій, Петръ. 313.

Горчаковъ, А. М., кн. 303, 581, 988, 2139.

Горчаковъ, Д. П., кн. 1732.

Горчаковъ, М. Д., кн. 900—907, 916, 1471, 1493, 1494, 1511, 1525, 1548, 1550, 1572, 1577—1579, 2325, 2411.

Горчаковъ, П., кн. 1481.

Горюшкннъ, Зах. 1857.

Гостомыслъ. 2129.

Граббе, П. Х., гр. 700.

Граве, В. Х. 1485.

Градовскій, Г. К. 93, 2186.

Грановскій, Т. Н. 1858—1860.

Грачевъ, Г. И. 2307, 2325, 2374, 2381, 2391, 2400, 2402, 2411.

Гревенецъ, Петръ. 1779.

Грейгъ, Сам., адмир. 1217.

Грековъ. 1170.

Греллэ-де-Мобилье. 143.

Гренъ, А. Е. 1432.

Гречъ, Е. И. 1800, 1822.

Гречъ, Н. И. 1800, 1821, 1822, 1861, 2035, 2051.

Гржегоржевскій, И. А. 645.

Гриббе, А. К. 151, 152.

Грибоѣдова, Н. А. 1875, 2327.

Грибоѣдовъ, А. С. 683, 1514, 1862—1875, 2326, 2458.

Грпгоровичъ, В. И. 1829, 2189, 2255.

Григоровичъ, Д. В. 2176, 2412.

Григоровичъ, Н. И. 1154.

Гринвальдъ. 822.

Грифитъ, Юл. 1383.

Громачевскій, Г. 1462.

Гротъ, Я. К., акад. 421, 438, 453, 512, 514, 980, 1180, 1248, 1734, 1767, 1876, 1903, 1913, 1952, 2042, 2052.

Грохольскій, М. Г. 1614.

Грудцынъ. 343.

Грузиновы, Евгр. и Петр. Ос. 561, 562.

Губерти, Н. В. 467, 1059, 1094, 1121, 1212, 1438.

Губеръ. 210.

Гуляевъ, С. И. 1435, 1442. [260]

Гундоровъ, кн. 1104.

Гуринъ, П. Г. 847.

Гурко, ген.-ад. 1022.

Гурьевъ, Д. А., гр. 721.

Гусевъ, А. Н. 221, 1846, 2497—2526.

Гусевъ, И. Я. 1719.

Гусевъ, П. 1810.

Густавъ III. 438, 1199, 1751.

Гуттенъ-Чапскій, Э. К., гр. 1183, 1188, 1191.

Д

Д. 329.

Давыдовъ, В. Д. 200, 203, 431, 662, 1877.

Давыдовъ, Д. В. 51, 200, 204, 784, 1396, 1398, 1877—1882, 2287.

Давыдовъ, Н. Д. 51.

Даль, В. И. 543, 777, 1883, 1884.

Даль, ф., Г. Ю. 439.

Данилевскій, Г. П. 1933.

Даниловъ, А. С. 712, 829.

Даниловъ, И. Д. 751.

Д’Антесъ. 2461.

Дантесъ-Гекеренъ. 2098, 2099.

Дараганъ, П. М. 139.

Даргомыжскій, А. С. 2205, 2208, 2216.

Дарій, царь. 385.

Даугель, А. И. 2422, 2427, 2429, 2432.

Дашкова, Е. Р., княг. 23, 36, 486, 487, 1236, 2328.

Дашковъ, Георг., архіеп. 1615.

Дашковъ, Д. В. 1885.

Дашковъ, П. Я. 1777, 2044.

Деви, П. 847.

Девьеръ, Ант., гр. 397.

Дейбнеръ. 67.

Делагарди, гр. 559, 1383.

Деларю, М. Д. 1886—1890.

Деларю, Ѳ. М. 1887.

Де-Ливронъ, К. 508, 714.

Де-Ливронъ, Ф. И. 508.

Де-Лиріа, герц. 11.

Дельвигъ, бар. А. 2458.

Дельпесъ, С. О. 982.

Деляновъ, И. Д. 1507.

Демидовъ, А. Н. 1106.

Демидовъ, П. А. 1232.

Демидовъ, П. П., кн. Санъ-Донато. 952, 1232.

Демянокъ, Г. С. 649.

Денисовъ, А. К. 25, 2329.

Денисовъ, расколоуч. 1696.

Державпнъ, Г. Р. 1430, 1733, 1734.

Детловъ, К. К. 270, 934.

Детловъ, К. Ѳ. 934.

Джонъ-Говардъ. 509.

Дзюбенко, В. А. 197.

Дибичъ, И. И., гр. 749, 779, 782, 1356, 1369, 1468, 1459, 1405, 1466, 1472—1474, 1497, 1502, 1509, 1512, 1513, 1516, 2330.

Дидро. 437.

Дика, ген.-м. 896.

Диринъ, П. Н. 792.

Дитятинъ, ген. См. Горбуновъ, И. Ѳ.

Дмитріевъ-Мамоновъ, А. М., гр. 485, 2331.

Дмитріевъ-Мамоновъ, Ѳ. И. 1745.

Дмитрій, царев. 1120, 1705.

Дмитрій (Туптало), митр. 1613, 1614.

Дмоховскій, Н. Г. 1288.

Добрынинъ, Г. И. 24.

Довголевскій, Я. И. 844, 991.

Док—ій, В. 204.

Долгорукій, В. Л., кн. 2332.

Долгорукій, В. П., кн. 94, 803.

Долгорукій, И. А., кн. 2333.

Долгоруковъ, Алекс. 798.

Долгоруковъ, В. В., кн. 1097.

Долгоруковъ, П. П., кн. 1285.

Долгоруковъ, Я. Ѳ., кн. 374, 1101. [261]

Долгоруковы, кн. 412.

Должиковъ, П. 2601.

Домашневъ, С. Г. 1735.

Домбровскій. 283, 285.

Донской, Д. И., кн. 1457.

Дораганъ, П. М. 1501.

Дорошкевичъ, от. 923.

Доссъ, Н. Ѳ. 2392.

Достоевскій, Ѳ. М. 1891—1896.

Дохтуровъ, Д. С. 1377, 1378.

Драговичъ, Живко П. 1301.

Драговичъ, М. П. 302.

Драгомировъ, М. И., проф. 1262.

Дренякинъ, А. М. 850, 1377.

Дрожжинъ, С. Д. 238.

Дроздовъ, А. 1651.

Дружининъ, А. В. 2176, 2412.

Друцкой-Любецкой, Ксав., кн. 117.

Дубасовъ, И. И. 718, 790, 1693.

Дубельтъ, Л. В. 816—818, 1802, 1807, 1853, 2084.

Дубельтъ, М. Л. 817.

Дубровинъ, Н. Ѳ. 1466.

Думшинъ, Г. А. 2175.

Дурново, А. В. 64.

Дуровъ, Н. П. 7, 10, 40, 76, 1260, 1738, 1739, 2162.

Дуровъ, 183.

Дюма, А. (отецъ). 1976.

Дюръ, Н. 2287.

Е

Евгеній (Болховитнновъ), митроп. 1652.

Евреиновъ, И. П. 1566.

Европеусъ, П. И. 149, 150, 672, 743, 778, 879.

Егоровъ, Анат. 970, 2139.

Егоровъ, А. Е. 615, 1674.

Екатерина I, имп. 1073, 1115, 1118, 1119, 1163, 2334.

Екатерина II, 35, 437—444, 447, 448, 493—498, 504, 533, 1028, 1174—1199, 1201, 1203, 1215,1219, 1220, 1228, 1239, 1251, 1252, 1257, 1261, 1626, 2335, 2417, 2418, 2451, 2468, 2478.

Екатерина Антоновна, прпнцес. 420, 2410, 2430.

Екатерона Ивановна, царевна. 1090.

Екатерина Ивановна и Прасковья Ивановна, царевны. 1089.

Елагинъ, И. П. 1736.

Елена Павловна, вел. княгя. 954, 2336, 2443.

Елизавета Алексѣевна, имп. 168, 591, 592, 1358, 1359, 2337.[1]

Елизавета Антоновна, принцесса. 2410.

Елизавета Петровна, имп. 2338.

Елизавета Петровна, имп. 422, 424—426, 1122, 1143—1155, 1159, 1257, 2406.[1]

Енгалычевъ, Н. Н., кн. 1803.

Ермаковъ, И. Н. 1290.

Ермолинъ, К. Н. 2097.

Ермоловъ, А. П. 195, 636—643, 779, 1357, 1403—1405, 1465, 1466, 1505, 1526—1530, 1580,1908, 1976, 2339.

Ермоловъ, Кл. А. 258.

Еропкппъ, П. Д. 1196.

Еропкпнъ. 36, 1029, 2416.

Ерошкивъ, А. Е. 1708.

Есаковъ, Анат. 819.

Есауловъ, Е. П. 389.

Есиповъ, А. И. 864.

Есиповъ, Г. В. 19, 385, 571, 1082, 1112, 1127, 1181, 1136, 1139, 1140, 1141, 1312, 1320, 1737.

Ефименко, П. С. 475. [262]

Ефремовъ, П. А. 484, 697, 717, 767, 1253, 1271, 1567, 1730, 1741, 1751, 1772, 1776, 1816, 1819, 1855, 1856, 1897, 1906, 1967—1972, 2002, 2040, 2043—2046, 2053, 2054, 2056, 2061, 2064, 2079, 2104, 2106, 2116, 2120, 2162, 2174, 2175, 2304, 2321, 2332, 2333, 2432.

Ж

Жандръ, Н. П. 1898.

Жемчужниковъ, М. 936.

Жемчужниковъ, Н. П. 1608.

Жиркевичъ, И. С. 44.

Жмакинъ, В. И. 348, 422, 576, 1629, 1630, 1643.

Жобаръ. 2082.

Жолкевичъ, П. Н. 1053.

Жолобовъ. 411.

Жоховъ. 1113.

Жуковскій, В. А. 100, 1899—1916, 1959, 2057, 2211, 2341, 2383, 2458.

Жуковскій, П. В. 997.

Жуковскій, С. М. 962, 2340.

Жуковъ, А. 294.

З

Заблоцкіе. 991.

Заблоцкій-Десятовскій, А. П. 990—998, 1251, 1258, 1562, 1570, 2459.

Заборинскій, А. И. 1543.

Забѣлинъ, И. Е. 332.

Забѣлло, П. П. 2217, 2429.

Завадовскій, П. В., гр. 713.

Завалишинъ, Д. И. 185—187, 885, 886.

Загоскинъ, М. Н. 1396.

Загряжскій, А. М. 158, 598, 2063.

Загряжскій. 461.

Закревскій, А. А., ген.-ад. 244, 1469, 1505, 2161.

Замятнинъ. 969.

Запольскій, свящ. 2124.

Зарина, Е. И. 736.

Заринъ, В. Н. 190.

Зарянко, художн. 2397.

Затлеръ, Александра. 906.

Затлеръ, Ѳ. К. 906, 912, 913, 1713.

Затрапезные. 6.

Захарьинъ, И. Н. 928.

Зейдеръ, пасторъ. 55—61, 2342, 2423.

Зейдлидъ, К. К. 1899, 1915, 2341, 2383.

Зеленый, А. И. 161.

Земскій. 6.

Земской, Д. Я. 5.

Зенденгорстъ, К. 106.

Зеновичи. 324.

Зеновичъ, Юр. 1056.

Зерновъ, Пав., архіеп. 1632.

Зиновьевъ, В. Н. 37.

Зиновьевъ, С. С. 1730.

Зиссерманъ, А. И. 250, 619, 737, 835, 1005, 1542.

Злобинъ, Вас. 1437.

Злобинъ, К. В. 1734.

Золотаревъ, И. Ѳ. 631—633.

Золотаревъ, М. 289, 291.

Золотовъ, В. А. 1917.

Золотухинъ, сержантъ. 1216.

Зоричъ. 452.

Зотовъ, В. Р. 432, 510.

Зубахина, М. Ѳ. 55, 56.

Зубова, Е. Б. 168, 1092, 1537.

Зубовъ, В. А., гр. 1220.

Зубовъ, П. А., гр. 480, 483, 535, 792, 984, 1304, 1223, 1382, 2343.

Зубовы. 481.

Зуевъ, П. П. 726.

Зыряновъ, А. Н. 235.

З—чъ, Д. 224. [263]

И

Ибердусовъ, И. А. 2175, 2437.

Иванина, Н. С. 701.

Ивановскій, А. А. 2072.

Ивановскій, Н. В. 2072.

Ивановъ, Ард. 1435.

Ивановъ, А. А. 2320.

Ивановъ, А. В. 722.

Иванъ Алексѣевичъ, царь. 404.

Иванъ Антоновичъ, импер. 418, 1142, 2344, 2466.

Иванъ IV Грозный. 319, 320, 321.

Иванъ-Калита. 314.

Иверсенъ, Я. Б. 2469.

Игнатій, митр. 1627.

Игнатовичъ, А. 129, 167, 795.

Извольскій, П. А. 190.

Измайловъ, А. Е. 1918.

Измайловъ, К. А. 650.

Измайловъ, Левъ. 781.

Измайловъ, П. А. 1918.

Иконниковъ, В. С. 316, 338, 345, 498, 677, 679, 990, 1009, 1374, 1618, 2345, библіографія. 212—256.

Иловайскій, А. В. 80, 663.

Иловайскій, Д. И. 305—309, 312, 314, 501, 1010, 1011, 1025.

Ильберхъ, М. А. 2292.

Ильинскій, А. Г. 1919.

Ильинскій, свящ. 648, 670.

Ильковъ, В. 1870.

Ильченко, Д. В. 733, 734, 741.

Инзовъ, И. Н. 1380, 1381.

Инзовъ, ген. 2070.

Иннокентій, архіеп. 1644, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 2345.

Иннокентій, архим. 1670.

Иннокентій, игум. 1152.

Инсарскій, В. А. 226, 230.

Ириней Нестер., архіеп. 78, 154, 1656—1668, 2346.

Исидоръ, митроп. 1679, 2347.

Искра, Андр., маіоръ. 1223.

І

Іорданъ, Ѳ. И. 167.

Іосифъ, архим. 420.

Іосифъ (Семашко), митроп. 1674.

Іосифъ, эрцгерц. 1314.

Іосифъ II, имп. 1222, 1248.

К

К., Е. 330.

Кавелинъ, ген. 124.

Кавелинъ, К. Д. 994.

Казановъ. 29.

Казинъ. 1501.

Казляниновъ, ген.-ад. 914.

Казначеевъ, А. Г. 164.

Кайсаровъ. 1939.

Какориновъ, А. Ф. 2218.

Калачовъ, И. В. 1597.

Калертъ, Авг., проф. 416.

Каліостро. 510.

Калнишевекій, Петръ. 475, 476.

Калугинъ, Д. И. 1805.

Камаевъ, маіоръ. 616.

Каменный, Ѳ. А. 2294.

Каменскій, М. Ѳ., гр. 595, 1383.

Камчаткинъ, И. Т. 2099.

Камчатовъ, Алекс., прот. 993.

Канкринъ, Е. Ф., гр. 820, 821.

Каннабихъ, ген.-лейт. 1322.

Кантемиръ, А. Дм., кн. 1135, 1156, 1157.

Капнистъ, В. В. 1737.

Каподистрія, гр. 675, 1928.

Карабановъ, П. Ѳ. 340, 377, 378, 399, 402, 425, 435, 504, 549, 685, 686.

Карабьинъ, П. А. 1243, 1661. [264]

Каразинъ, В. Н. 669, 1308, 1920—1935, 2348.

Каразинъ, Ф. В. 669, 1308, 1921, 1922, 1925, 1927, 1930, 1931, 1932. Карамзпнъ, А. Н. 894—897.

Карамзинъ, Н. М. 1824, 1872, 1936—1939, 1964, 2048, 2062.

Каратыгина, А. М. 2065.

Каратыгинъ, А. В. 2272.

Каратыгинъ, В. А 2273.

Каратыгинъ, П. А. 107—114, 1866, 2268—2271, 2273.

Каратыгинъ, П. П. 223, 801, 953, 1313, 1782, 2096, 2164, 2260, 2269, 2272, 2274, 2281, 2288, 2289, 2293.

Карасевъ, А. А. 561, 562, 687, 1689, 2126.

Каргопольцевъ, Н. Н. 616.

Каржавинъ, Ѳ. В. 1738.

Каржавины, В. и Е. 1739.

Карины. 1740.

Карлъ Зюдерманланд., герц. 1201.

Карлъ Леопольдъ, герц. 375.

Кармалина, Л. И. 2205.

Карновичъ, Е. П. 513, 515, 564, 747, 1015, 1319, 1323, 1325, 1633, 2485, 2527.

Карнѣевъ, В. И. 870.

Карповъ, С. Д. 44.

Карпь, пор. 241.

Карцовъ, П. П. 214, 271, 300, 301, 358, 556, 698, 1005.

Кастріото-Скандербекъ, В. Г. 2216.

Касьяновъ. 1830.

Кательниковъ, Евламп. 1689.

Катеневъ, Вяч. 1892.

Катенинъ, А. А. 2270.

Катенинъ, М. А. 208.

Катенинъ, П. А. 2273.

Каховскій, П. Г. 708.

Каченовскій, М. Т. 1940.

Кашкинъ, Е. П. 478, 479, 2349.

Кашкинъ, Н. С. 478.

Квитка, Григор. (Основьянко). 1941.

Кейзерлингъ, Георг. фонъ. 1092.

Келеръ, И. П. 2219.

Кельсіевъ, В. И. 1942.

Кеммереръ, Е. А. 328.

Кене, Б., бар. 331.

Кеневичъ, В. Ѳ. 825, 1947, 1951, 1953.

Кеппенъ, А. И. 1910.

Кернъ, А. П. 140, 2460.

Кикинъ, П. А. 824, 1405.

Киліанъ, Лука. 2358.

Кингстонъ, герцогиня. 513, 514.

Кирилинъ, А. Н. 128.

Кириллъ (Флоринскій), еп. 1622, 1623.

Кириллъ. 2610.

Кирѣевскіе, Вас. и Ив. 1943.

Киселевъ, П. Д., гр. 498, 780, 863, 990, 1505, 1552, 2350.

Киселевъ, ген.-ад. 1470.

Кичеевъ, Н. П. 598, 2063.

Кишенскій, Ѳ. Н. 1297.

Кіевскій (Бердяевъ). 952.

Клауберъ, 2337, 2364, 2376.

Клейнмихель, ген.-м. 1463.

Клейнмихель, К. П., графиня. 125.

Клепиковъ, А. А. 2220.

Клепиковъ, П. А. 2220.

Климентовъ, Вас., свящ. 1648.

Клиндеръ. 2356.

Клобуковскій, Ал. 281.

Клюки-фонъ-Клугенау, Н. Ф. 645.

Клюки-фонъ-Клугенау, Ф. К. 645, 2351.

Ключевскій, В. О. 316.

Княжевичъ, А. М. 688, 1333, 2185.

Княжнинъ, Я. Б. 1263, 1741.

Кобеко, Д. Ѳ. 445, 757, 1960.

Кобеко, О. А. 806. [265]

Ковалевскій, Е. П. 1905, 2136, 2168.

Ковалевскій, М. Е. 1000, 2080.

Ковалевскій, М. М. 347.

Кожмянъ, кам.-юнк. 1499.

Козелкинъ, Д. 576.

Козловская, А. В., княг. 569.

Коксъ, Уил. 33.

Колесниковъ, В. П. 215.

Колзаковъ Д. П. 130, 131, 624, 751.

Колзаковъ, П. А. 624, 751.

Колокольцевъ, Д. Г. 207, 209.

Колонна-Валевскій, М. С. 233.

Колосова, А. М. 2065.

Колосовскій, А. 1411.

Кольцовъ, А. В. 1944.

Колюбакинъ, Н. П. 1585.

Колянковскій, А. Л. 2030.

Кондаковъ, В. А. 1648.

Кондратовичъ-Сырокомля. 2127.

Кони, А. Ѳ. 2151.

Коновницына, А. И., граф. 1350.

Коновницына, М. Н., граф. 612, 1364, 1372, 1415, 1418.

Коновницынъ, П. П., гр. 612, 1364, 1372, 1398, 1415, 1418.

Константиновъ, О. И. 918.

Константиновъ, П. К. 2235.

Константинъ Николаевичъ, вел. кн. 12, 52, 423, 1134, 1143, 1203, 1204, 1208, 1314, 1576, 1646, 1647, 2352.

Константинъ Павловичъ, вел. кн. 40, 747—757, 1190, 1366—1369, 1414, 1420, 1432, 1459, 1495—1499, 2353.

Коншинъ, Н. М. 2051.

Копьевъ, Ю. А. 832, 833, 834.

Копьевъ, полк. 835.

Кореневъ, Е. Я. 2047, 2162.

Корниловичъ, А. О. 687.

Корниловъ, И. П. 649, 1069.

Корозо, І. 949.

Корфъ, М. А., гр. 419, 979, 980, 1945.

Корфъ, Н. А., бар. 231, 232, 2354.

Косова, Ю. В. 211, 1206, 1955—1958.

Костаревъ, С. П. 105.

Костенецкій, В. Г. 665.

Костенецкій, Я. И. 665, 871, 1983.

Костомаровъ, Н. И. 326, 334, 341, 392, 557, 1012, 1013, 1064, 1680, 1946, 2165, 2166.

Костюшко, ген. 1307, 1342, 1408, 1409, 1412.

Косяровскій, Н. П. 1838.

Косяровскій, П. П. 1838.

Кохенъ, ф., Христ., 1068.

Кохъ, диплом. 491.

Коцебу, П. Е., гр. 902.

Кочетовъ, прот. 2497—2526.

Кочубей, А. В. 981.

Кочубей, В. Л. 368.

Кочубей, В. П., гр. 1422, 1423, 1930.

Кочубей, П. А. 1422.

Краевскій, А. А. 1721, 2084.

Крамеръ, Авг. 372.

Крамеръ. 1610.

Крамской, И. Н. 2326.

Крапоткинъ, Д. Н., кн. 982.

Красновъ, Н. И. 663, 813.

Красноперовъ, И. 310.

Красовскій, А. И. 810, 864, 865, 2180, 2181.

Красовскій, И. И. 903, 917.

Красовскій, ген. 2325.

Краузе, прапорщ. 1281.

Крафтъ, Георгъ, акад. 417.

Крекшинъ. 1163.

Креницынъ, А. Н. 2102.

Кренке, В. Д. 272.

Крѐстцовъ, Ю. А. 274.

Крогютовъ, Дм. 2115.

Кропотовъ, мичм. 1435. [266]

Кроссъ, А. Г. 1489, 1559.

Крузе, Н. Ѳ. 1358, 1954.

Крыловъ, А. Д. 742, 1018, 1546, 1547.

Крыловъ, И. А. 1947—1954, 2462.

Кубецкій, прот. 1430.

Кудрявцева, Соф. 38.

Кудрявцевъ, Н. Ѳ. 1978.

Кузминскій, Г. И. 560, 1626.

Кузминскій, И. Г. 560.

Кузминъ, С. М. 1742.

Кузьминъ, Р. И. 2221.

Кузьминъ. 950.

Кукольникъ, Н. В. 1532, 2203, 2204.

Кулеша̀, С. Е. 293, 294, 789, 2100, 2161.

Кулибинъ, И. П. 2222, 2223.

Куликовъ, Н. И. 2066.

Кулишъ, П. А. 322, 1013.

Кулыгинскій, П. Н. 459.

Кулѣша (см. Кулеша).

Куникъ, А. А. 17, 420.

Купріяновъ, И. 1704.

Куракинъ, А. Б., кн. 1249, 1302, 1331.

Куракинъ, Б. И., кн. 3.

Куракинъ, ген.-прокур. 1282.

Курдиновскій, Вас., от. 368.

Курильскій. 2173.

Куроптевъ, М. 719.

Кустодіевъ, К., прот. 579, 580.

Кутейниковъ, Д. Е. 813.

Кутузова, княг. 1353.

Кутузовъ, М. И., кн. (см. Голенищевъ-Кутузовъ).

Кучаевъ, М. Н. 771, 2022.

Кучинъ, А. И. 1528.

Кушелевъ, Г. Г. 1306.

Кюхельбекеръ, В. К. 211, 1955—1959, 2458.

Кюхельбекеръ, К. И. 1206, 1207.

Кюхельбекеръ, М. В. 201, 1958.

Л

Л., М. А. 2032.

Лабзинъ, А. Ѳ. 1417, 1423.

Лагарпъ. 40.

Лазаревскій, А. 1221, 1941.

Ламанскій, В. И. 1538, 1540.

Ламанскій, П. И. 1385.

Ламбертъ, К. О., гр. 288.

Ламбинъ, П. П. 1091, 1097, 1102, 1335.

Ламбинъ. 309.

Ламбъ, И. В. 26.

Ламсдорфъ, гр. 1304.

Лангъ. 18.

Ланкастеръ. 1445.

Ланская, Ульяна. 1194.

Ланской, С. С., гр. 960, 962, 1535.

Лапотниковъ, И. И. 1686.

Лаферміеръ. 423.

Лашкевичъ, А. С. 1458.

Лебедевъ, К. Н. 1960.

Лебедевъ, Н. А. 863, 870.

Лебедевъ, П. С. 286—292, 552, 595, 1185, 1193, 1213, 1219, 1239, 1383, 1460.

Лебензонъ. 1963.

Лебле, П. И. 1334.

Левенгауптъ, Карлъ, гр. 1098.

Левензонъ, Исаакъ-Беръ. 1961, 1962.

Левинзонъ. 1963. Левицкій, О. П. 325.

Левицкій, С. Л. 2326, 2328, 2412.

Левицкій, Ѳеод., свящ. 47, 1643.

Левшина. 1277.

Левшинъ, А. И. 35, 441.

Левшинъ, Н. Г. 39.

Лелевель, Іоах. 1964. [267]

Леманъ. 811.

Лемерсье. 2320, 2356.

Ленскій, Д. Т. 2261, 2269, 2274, 2275, 2278.

Леонидъ, архим. 364, 365, 1114.

Леоновъ, Н. 255.

Леонтьевъ, В. Н. 73.

Леопольдъ, Саксенкоб., пр. 1414.

Лепарскій, С. Р. 771, 772, 2022, 2355.

Леппихъ. 1334, 2452.

Лермантовъ, И. Н. 1991.

Лермонтовъ, М. Ю. 1965, 2004, 2356, 2357.

Лермонтовъ, Ю. П. 1995.

Лермонтъ, Том. 1992.

Лестокъ, л.-мед. 1146, 1157.

Лешковъ, В. Н. 2005.

Лжедимитрій I. 326—328. 2358.

Лико, шт.-катт. 2426.

Лилеевъ, М. И. 1625, 1699.

Линниченко, И. А. 317.

Линская, Ю. Н. 2276.

Липранди, И. П. 599, 1541, 1814.

Липранди, П. П. 1551.

Лисенко, Д. Д. 414.

Лихачевъ, В. И. 995, 2138.

Лобановъ, П. В. 5.

Лобановъ-Ростовскій, А. Б., 6, 13, 37, 60, 366, 370, 373, 427, 428, 481, 482, 533, 561, 975, 1071, 1077, 1087, 1088, 1135, 1150, 1175, 1246, 1276, 1293, 1306, 1331, 1366, 1414, 1431, 1607, 1610, 1730, 1793, 2600.

Лобри, Петръ. 1131.

Ловичъ, Жанета, княг. 131, 758, 2359.

Ломачевскій, А. 98, 786, 927.

Ломоносовъ, Григ. Гавр. 1294.

Ломоносовъ, Григ. Григор. 1294.

Ломоносовъ, М. В. 1743, 1744.

Лонгиновъ, А. В. 1534.

Лонгиновъ, В. А. 1534.

Лонгиновъ, М. Н. 227, 1731, 1732, 1735, 1736, 1740, 1742, 1745, 1747—1750, 1752, 1757, 1760, 1762, 1764, 1768, 1769, 1879, 1982.

Лопацкая, С. Ц. 38.

Лопухина, Е. Д. 1970.

Лопухина, Н. Ѳ. 426, 427, 428, 2360.

Лопухинъ, И. В. 1373.

Лопухинъ, П. П., кн. 975.

Лорисъ-Меликовъ, М. Т., гр. 1542, 1544, 2361.

Лохвицкій, І. В. 2290.

Луиза Саксенъ-Готская, принцесса. 446.

Лукинскій, Вас., свящ. 797.

Лунинъ, Петръ. 1399.

Лупалова, Праск. 574.

Луцкій, В. 448, 1627.

Лыкошинъ, Вл. 1877.

Львова, Е. Н. 169, 170.

Львовъ, А. 2081.

Львовъ, Ѳ. Ѳ. 946, 2188, 2224, 2259.

Лѣствицынъ, В. И. 48, 321, 371, 386, 1107, 1113, 1170, 1620, 1717, 1726, 1758.

Любовичъ, Н. 2123.

Любощинскій, М. Н. 1419.

Лямсъ, Петръ. 1640.

Ляпуновъ, А. Я. 696.

Ляпуновъ, Ѳед. 1083.

М

Магденко, П. И. 1986.

Магницкій, М. Л. 671, 825, 826.

Магнусъ, кор. 1055.

Мадатова, С. А., княг. 168, 779, 1040, 1359. [268]

Мадатовъ, В. Г., кн. 779, 1040, 1466.

Маевекіе, Н. С. и С. С. 49.

Маевскій, Н. С. 1357.

Маевскій, С. И. 49, 1357, 2362.

Мазепа, Иванъ, гетм. 1094, 1095, 1096.

Майдель, Е. И., бар. 258.

Майковъ, Л. Н. 476, 875, 1240, 1244, 1528, 1879.

Майновъ, В. Н, 391, 1716.

Майновъ, И. В. 838.

Макарій, еписк. 1681.

Макарій, митр. 1678.

Макарова, С. М. 96.

Макаровъ, А. С. 60.

Макаровъ, П. М. 459.

Макиндевъ, С. Я. 644.

Маковецкій, д. ст. сов. 1280.

Маковъ, Л. С. 354, 2414.

Максимовичъ, М. А. 2006, 2007.

Максимовичъ, Н. Я. 1134.

Максимовъ, Н. Я. 1153, 1773.

Макшеевъ, А. И. 460.

Макѣевъ, 2279.

Малышевскій, Н. И. 2345.

Малышевъ, Игн., архим. 2225, 2438.

Манжура, И. И. 1707, 1709.

Мансуровъ, А. П. 2181.

Мансуровъ, П. Б. 2042.

Манштейнъ. 12, 14, 15, 16.

Манштейнъ. 13.

Манъ, Георгъ. 1388.

Маньковскій, Игн. 539.

Маринъ, А. Н. 1074, 2008.

Маринъ, С. Н. 1746.

Марія Александровна, имп. 953, 2363.

Марія Ѳеодоровна, имп. 589, 590, 1038, 1203, 1206, 1228, 1311, 1360—1365, 1500, 2364, 2365, 2444.

Маркграфскій, А. 752, 1519.

Маркевичъ, А. И. 2124.

Маркевичъ, Н. А. 90.

Марковъ, Е. 966.

Маркъ-Аврелій. 1370.

Маркъ Мартиновичъ 373.

Марсильякъ, маркизъ, 469.

Мартосъ, А. К. 1485.

Мартосъ, П. И. 876.

Массонъ. 551.

Массоны, братья. 550.

Матвѣевъ, А. Н. 196.

Матвѣевъ, Н. Е. 796.

Матвѣевы, гр. 1605.

Матисенъ, Е. А. 165.

Маттэ, художн. 2395.

Матченко, Ив. 1024.

Матюшинъ, И. И. 2305, 2318, 2319, 2327, 2330, 2347, 2354, 2357, 2366, 2369, 2383, 2394, 2396, 2398.

Мацѣевичъ, Арс., митр. 1180, 1617, 1621, 2304, 2598.

Мацѣевичъ, Л. 649, 1715, 2069, 2179.

Мачинскій, И. А. 1808.

Медемъ, Н. В., бар. 815.

Медоксъ, К. П. 617.

Медоксъ, Ром. 617—620.

Межаковъ, Ман. 1776.

Межаковъ, П. А. 1776.

Межовъ, В. И. 2599.

Мезеръ. 2345.

Мей, Л. А. 2009.

Мелиссино, П. И. 1234.

Меллеры-Закомельскіе. 490.

Мельниковъ, П. И. 2184.

Меншикова, Д. М., княг. 398.

Меншиковъ, А. Д., кн. 365, 366, 1071, 1092, 1097, 1101.

Меншиковъ, А. С., кн. 251, 253, 846, 1515, 1547, 1548, 1549, 1928.

Меншиковъ, П. Н. 381, 503, 725. [269]

Меншиковъ, кн. 1470.

Меньшой, Ив. 92.

Мерзляковъ, А. Ѳ. 2010, 2011.

Мерцаловъ, А. Г. 1615.

Мерцаловъ, А. Е. 499, 1058, 1062, 1067, 1152, 1165, 1247, 1666, 1703, 1706, 1725.

Меттернихъ, кн. 1540.

Мечинскій. 1066.

Мечинскій-Дунинъ, Ад. 1066.

Меѳодій. 2610.

Мигринъ, Г. И. 31.

Мигринъ, Ив. 31.

Мизеровъ, А. А. 1619.

Мизко, Н. Н. 2010.

Миклашевскій, А. М. 1988.

Микѣшинъ, М. О. 2226, 2305, 2418.

Миллеръ, П. 1844, 1889.

Миллеръ, О. Ѳ. 1839, 1840, 2090, 2157, 2178.

Миллеръ, истор. 1133.

Милорадовичъ, А. С. 1221.

Милорадовичъ, Г. А., гр. 609, 981.

Милорадовичъ, М. А., гр. 607, 608, 609, 610.

Мильжо, ген. 1376.

Милюковъ, А. П. 1891, 2176.

Милютина, М. А. 1589.

Милютинъ, Д. А. графъ. 972.

Милютинъ, Н. А. 961, 962, 1534, 1535, 1588, 1589.

Мплютинъ, Ю. Н. 961.

Милютины, М. А. и Н. А. 2135.

Минихъ, Б. Х., гр. 9, 10, 1156.

Минихъ, гр. 14.

Минкина, Н. Ѳ. 2366.

Миняйло, Ѳед. 1024.

Мирза-Фехт-Али. 1789.

Миропольскій, С. 344.

Михаилъ Николаевичъ, в. кн. 1036.

Михаилъ Павловичъ, вел. кн. 759, 1415, 1416, 1508, 1562, 2367.

Михайловъ, В. 1387, 1895.

Михаловскій, Д. Л. 23.

Михельсонъ, И. И. 455, 456, 1379, 2368.

Мицкевичъ, Ад. 2012.

Мишковъ, унт.-оф. 1297.

Мнишекъ, Марина. 327.

Могилянскій, Евст., протоп. 1147.

Можаровскій, А. 532, 1631, 1637, 1698—1700, 1724.

Мокрицкій, художн. 2388.

Моллеръ, Ѳ. А. 1842, 2189.

Молчановъ, М. М. 2240.

Монтесъ, Лола. 828.

Моралевская, М. И. 2118.

Морганъ. 430.

Мордвиновъ, А. А., гр. 1374.

Мордвиновъ, Н. С., гр. 1374, 1505.

Мордовцевъ, Д. Л. 703.

Морошкинъ, И. Я. 36, 355, 401, 1138, 1156, 1160, 1161, 1171, 1172, 1176, 1177, 1184, 1217, 1252, 1266, 1279, 1284, 1428, 1444, 1561, 2222.

Морошкинъ, М. Я. 792, 1634, 1675, 1812, 1813.

Морошкинъ, Я. Л. 1635, 1636.

Мосоловъ, А. Н. 298.

Мохнацкій. 783.

Мочаловъ, П. С. 2277, 2278.

Мочульскій, поруч. 1561.

Мулловъ, П. А. 395.

Муравьевъ, А. Н. 297, 878.

Муравьевъ, М. Н., гр. 295—297, 673, 785, 970, 971, 2369.

Муравьевъ, Н. Н. 877—881, 1544, 1580, 1581, 2370.[2]

Муравьевъ-Амурскій, Н. Н. 882—884, 1543.[2]

Муравьевъ-Апостолъ, М. И. 765.

Муравьевъ-Апостолъ, С. И. 762, 765.

Муравьевы, 970. [270]

Мурзакевичъ, Н. Н. 27, 585, 826, 1063, 1081, 1098, 1269, 1380, 1399, 1890.

Мусинъ-Пушкинъ, И. С. 946.

Мусинъ-Пушкинъ. 1569.

Мусоргскій, 2227.

Муханова, М. С. 1038.

Мухановъ, П. А. 24, 1119, 1129, 1130, 1305, 2013.

Мѣркинъ, Ѳ. А. 2393.

Мѣшковъ, Г. 245, 1628.

Мюнстеръ, А. Э. 2467.

Мюфлингъ, ген. 1520.

Мясниковъ. 454.

Мятлевъ, И. П. 2151.

М—въ, А. Л. 739.

Н

Н—нъ, А. П. 1894.

Навроцкій, А. А. 1695.

Нагорновъ, М. 744.

Надаржинскій, Тим. 1155.

Надпорожскій, Вас. 659.

Надхинъ, Г. П. 1065, 1766, 1767.

Назаровъ, Панф. 48.

Назимовъ, В. И. 1482, 1586, 1852.

Назимовъ, М. Д. 2020, 2023.

Наполеонъ I. 563, 598, 623, 1259, 1387, 1389, 1398, 1406, 2473.

Наполеонъ III. 2271.

Нарбутъ, П. Ѳ. 912.

Нарская. 1892.

Нартовъ, А. А. 1747.

Нарышкина, М. А. 1363.

Нарышкины. 1748.

Наставинъ, А. С. 853, 1440, 1857.

Наталья Алексѣевна. царевна. 1086.

Наталья Кирилловна, царица. 1086.

Нахимовъ, А. Н. 1749.

Нащокинъ, П. А. 683.

Нащокинъ, П. В. 1884, 2051, 2066.

Невѣровъ, Я. М. 132, 133, 165, 1858, 2147.

Нейдгардтъ, генер.-адъют. 1459, 1477, 1520.

Некрасова, Е. С. 1815, 1835.

Некрасовъ, Ив. 343.

Некрасовъ, Н. А. 2014—2016, 2371, 2372.

Нелединскіе-Мелецкіе, гр. 1605.

Неплюевъ, С. А. 1205.

Неплюевъ, С. П. 1096.

Несельродъ, Д. К., гр. 675.

Несельродъ, К. В., гр. 675.

Несседьроде, Карлъ, гр. 1554, 1588.

Нестеровъ, фиск. 374.

Неустроевъ, А. Н. 536, 575, 656, 657, 1355, 1801, 2600—2602.

Никитенко, А. В. 2155.

Никитинъ, А. 978.

Никитинъ, Агаѳ. 1051.

Никитскій, А. И. 311, 315, 1680.

Николаи, А. П., бар. 239, 925.

Николаи, Л. П., бар. 239.

Николаи, О. Ѳ. 2232.

Николай I. 127, 128, 156, 172, 193, 201, 206, 351, 731—746, 990, 1356, 1370—1372, 1412, 1415, 1416, 1459—1494, 1501, 1517, 1521, 1529, 1531, 1532, 1536, 1638, 1930, 2255.

Никольскій, А. А. 1318.

Никольскій, В. В. 1992, 1993, 2082, 2098, 2099, 2200, 2280.

Никонъ, патр. 1612.

Никулина-Косицкая, Л. П. 196.

Ниловъ, губернаторъ. 1439.

Ниродъ, Г., гр. 67.

Новиковъ, П. А. 2011.

Новицкая, М. Д. 869.

Новицкій, В. 1480.

Новицкій, Г. В. 869, 2373. [271]

Новицкій, Н. М. 708.

Новосильцева. 683.

Новоеильцевъ, П. Н. 1382, 1412.

Нолькенъ, послан. 1248.

Нордманъ, Ѳ. Д. 603, 2420, 2433.

Нордштейнъ, А. П. 1953.

Носовичъ, И. 350.

Носъ, А. Е. 1882.

Носъ, Д. 1723.

Негошъ, П. П. 1538.

О

Оберъ, О. Н. 227.

Оболенскій, Д. А., кн., 1854.

Оболенскій, М. А., кн. 2017.

Обресковъ, П. А. 1277.

Обресковъ, тайн. сов. 1436.

Обуховъ, Б. П. 1592.

Огородниковъ, С. Ѳ. 505.

Одоевскій, А. И., кн. 2018—2023, 2374.

Одоевскій, В. Ѳ., кн. 2197, 2458.

Одоевскій, Ив., кн. 2023.

Оленинъ, А. Н. 1417.

Олешеву А. В. 1750.

Ольденбургскій, П. Г., пр. 1531.

Ольшевскій, М. Я. 247, 248, 249, 635, 939, 940, 1542, 1582—1584.

Омеръ-Паша. 2411.

Опатовичъ, С. И. 413, 1684, 1685.

Опочининъ, С. К. 1392.

Опочининъ, Ѳ. К. 2, 1228, 1283, 1368, 1376, 1398, 1433, 1498, 1613, 2322.

Опочининъ, Ѳ. П. 1368, 1498.

Опухтинъ, В. А. 374.

Ординъ-Нащокинъ, A. Л. 345.

Ореусъ, В. 304.

Ореусъ, И. И. 236, 357, 455, 676, 704, 723, 926, 955, 1505.

Орлеанскій, Люд.-Фил. 440.

Орлова, А. А., гр. 1539.

Орловъ, маіоръ. 1323.

Орловъ, А. Г., гр. 1210, 1375.

Орловъ, А. Ѳ. 2043.

Орловъ, Г. А. 1655, 1901.

Орловъ, Г. Г., кн. 1210.

Орловъ, В. П. 1298.

Орловъ, М. Ѳ. 625, 626, 767, 2375.

Орловъ, Н. А., кн. 269.

Орловъ, Н. М. 184, 605, 625, 626, 700, 767.

Орнатскій, Амвр. еписк. 1628, 1629.

Осининъ, И. Т. 143, 1676.

Осиповскій, Т. Ѳ. 678.

Осиповъ, Архипъ. 2426.

Осокинъ, Н. А. 520.

Остенъ-Сакенъ, бар. 1552.

Остенъ-Сакенъ, Д. Е., гр. 881, 915.

Остенъ-Сакенъ. 1051.

Островскій, А. Н. 2176, 2412.

О—й. 384.

П

Павелъ I, имп. 34, 52, 53, 445, 446, 539—546, 549, 560, 563, 568, 573, 1169, 1202—1205, 1228, 1267—1301, 1307, 1308, 1312, 1314, 1686, 1737, 1770, 2376, 2431, 2432, 2442.

Павелъ (Зерновъ), архіеп. 1632.

Павлищевъ, Л. Н. 1581.

Павловскій, И. Д. 90, 147, 234, 288, 1309, 1623, 1636, 1659, 1660, 1663, 1687.

Павловъ, А. А. 1254.

Павловъ, Н. Ф. 1940.

Павлуцкій, докт. 893.

Павскій, Г. П. 1651—1655, 1901, 2377. [272]

Палаузовъ, С. Н. 2024.

Палаузовъ, Н. Х. 1649.

Паленъ, ф.-д., Ан., бар. 2129.

Паленъ, бар. 2357.

Паленъ, гр. 1277.

Палибинъ, И. И. 957.

Палибинъ, Н. 1681.

Палицынъ, С. 175, 176.

Пальчиковъ, А. В. 1079.

Пальчиковъ, бомбард.-лейт. 1079.

Пальчиковъ. 2449.

Панаевъ, А. А. 251, 252, 898.

Панаевъ, В. А. 976.

Панафидинъ. 1397.

Панинъ, А. Н., гр. 1523.

Панинъ, Н. П., гр. 1169.

Панинъ, Н. П., гр. 1302.

Панинъ, П. И., гр. 15, 16, 1202, 1211, 1212, 1214.

Панкратьевъ, П. П. 1380, 1381.

Панкрацій, ксендзъ. 786.

Паннемакеръ. 2324, 2327, 2341, 2390.

Пановъ, Н. И. 1427.

Парвовъ, Іоан., свящ. 792.

Паскевичъ, И. Ѳ., кн. 779, 890—893, 1403, 1465, 1466, 1471, 1492, 1493, 1508, 1511, 1525, 1536, 1572, 1577, 1579.

Пассекъ, Діомидъ, 1711.

Пассекъ, П. Б. 1222.

Пассекъ, Т. П. 97, 104, 937.

Пассекъ, ген.-губ. 452.

Паулучи, маркизъ. 1341, 1517.

Пахомовъ, Матѳ. 1255.

Пекарскій, П. П. 18, 1178, 1743, 2025.

Пелисье, маршалъ. 2411.

Пелли, С. А. 730.

Первольфъ, І. 578.

Перовъ. 2227, 2230.

Перфильева, П. Ѳ. 684.

Пестель, П. И. 674.

Петрова, А. Я. 2207.

Петровъ, А. Н. 471, 1259, 1328, 1332, 1341, 1400, 1949, 1950, 2059.

Петровъ, А. П. 198, 664, 690, 874, 1888.

Петровъ, В. П. 1751.

Петровъ, Дм. 718.

Петровъ, О. А. 2279, 2280.

Петровъ, П. Н. 16, 327, 369—371, 478, 479, 721, 1084, 1126, 1128, 1143, 1146, 1249, 2190.

Петровъ, П. Я. 2026.

Петровскій, С. 367.

Петръ I. 346—355, 377, 382, 404, 517, 1069—1086, 1092, 1103, 1117, 1155, 1163, 1178, 1252, 1253, 2178, 2378, 2414, 2448—2450, 2476, 2607.

Петръ II. 399, 2379.

Петръ III. 1171, 1172, 1173, 1174, 2380.

Петръ III, самозв. 516.

Петръ, принцъ. 2410.

Печоринъ. 2039.

Пикаръ. 1249.

Пилецкій, М. 1454.

Пирогова, А. А. 144.

Пироговъ, Н. И. 144, 145, 2027—2030, 2381.

Пирошковъ, Н. В. 794.

Писарева, В. Д. 2031.

Писаревъ, Алекс. 2032.

Писаревъ, Д. И. 2031.

Писаревъ, С. П. 519.

Писаревъ, ген.-м. 1502.

Питтъ, учительница. 1358.

Пій IX, папа. 935.

Піотровская, Ж. К. 2497—2500, 2527. [273]

Плавильщиковъ, проф. 1440.

Плаксинъ, В. Т. 745.

Платовъ, М. И., гр. 611, 1401, 1402, 2469.

Платонова, М. И. 81.

Платонъ Петрункевичъ, еписк. 1152.

Платонъ, архіеп. 1625.

Плетневъ, П. А. 2458.

Побѣдинскій, ген.-м. 1325.

Повало-Швыйковскій, А. А. 763, 1147, 1292.

Повало-Швыйковскій, П. Т. 473.

Погодинъ, М. П. 643, 1553, 1811, 1837, 2013.

Подолинскій, А. И. 1781, 2033, 2057, 2146.

Подвысоцкій, А. О. 521, 522, 523, 524, 1144.

Поддубный, И. П. 457.

Пожалостинъ, И. П. 2228, 2229, 2230, 2303, 2331, 2339, 2343, 2358, 2361, 2368, 2371, 2382, 2399.

Позднякъ, секр. 448.

Позье, Іер. 17.

Покровскій, Г., прот. 592.

Полевой, Н. А. 1802, 1821, 1940, 2034, 2035, 2051.

Полевой, П. Н. 2034.

Полетаевъ, А. П. 2246, 2247.

Полетика, П. И. 1904, 1914.

Ползуновъ, И. И. 2231, 2232, 2477.

Поливановъ, В. Н. 1943, 1971, 1979.

Поливановъ, Левъ. 2093.

Подивановъ, Н. И. 1979.

Политковскій, т. сов. 228, 229.

Половцевъ, А. А. 1000.

Полонскій, Я. П. 2036, 2037, 2131.

Полторацкій, А. 911.

Полторацкій. 1388.

Полуботокъ, Пав. 557.

Полѣновъ, В. Л. 492.

Полѣновъ, Д. В. 492.

Помяловскій, Ив. В. 169.

Помяловскій, Н. Г. 2037.

Пономаревъ, И. П. 574.

Пономаревъ, С. И. 1832, 1897.

Понятовскій, Стан., король. 515, 1305.

Поповъ, А. Е. 253, 256, 263.

Поповъ, А. Н. 599, 601, 1228, 1556, 2038.

Поповъ, В. П. 818, 2174.

Поповъ, Е. И. 1676.

Поповъ, М. М. 846, 856, 1909, 2050.

Поповъ, Ник. 1668.

Поповъ, Нилъ А. 738, 1797, 2149.

Порошинъ, С. А. 27.

Порошинъ, С. С. 28.

Порошинъ, Ѳ. Ѳ. 331.

Порошины. 28.

Потапова, Е. 24.

Потаповъ, А. Л. 1614.

Потаповъ, А. Н. 1459, 1495, 1496.

Потемкина, П. А., гр. 1641.

Потемкинъ-Таврическій, Г. А., кн. 449, 450, 451, 452, 1193, 1213—1220, 2382, 2419, 2435, 2457.

Потемкинъ, П. С., гр. 453, 1192, 1752, 1753.

Потемкинъ, С. П., гр. 1670.

Потокскій, Н. Б. 2075.

Потто, В. А. 258.

Похвисневъ, В. М. 1111.

Похвисневъ, М. Н. 636, 1111, 1403, 1466, 1852.

Похвисневъ, Я. В. 1111.

Правпковъ, Н. Н. 525.

Прасковья Ѳедор., цар., 1087, 1089.

Предтеченскій, М., протоіер. 2250.

Пржевальскій, И. М. 987.

Пржецлавскій, О. А. 79, 115—119, 121.

Пржецлавскій, П. Г. 120, 1564. [274]

Прокудинъ-Горскій, Мих. 313.

Простаковъ, Т. Г. 105.

Протасова, Авд. 1164.

Протасова, М. А. 2383.

Протасовъ, Амвр. (См. Амвросій).

Протасовъ, Н. Н. 1078, 1164, 1439, 1523.

Протопоповъ, С. В. 2249.

Прохоровъ, В. А. 2464.

Пругавинъ, А. 1694.

Прядильщпковъ, Ѳ. А. 382, 1683.

Пташицкій, С. Л. 8, 323, 324, 1056, 1964.

Пугачевъ, Емельянъ. 455, 457—467, 1212, 2384, 2385.

Пузыревскій, А. К. 788, 1022.

Пузыревскій, И. А. 1514, 1532, 1581, 2204.

Де-Пуле, М. Ѳ. 352, 540, 1948.

Пупаревъ, А. Г. 472, 566, 649, 657, 720, 781, 800, 1145, 1263, 1272, 1274, 1716, 1717, 2114, 2183.

Пусловскій. 75, 79.

Пустоваловъ. А. М. 1027.

Пушкина, А. А. 1088.

Пушкина, Н. Н. 2096, 2390.

Пушкинъ, Адріанъ. 1692.

Пушкинъ, А. С. 1789, 1887—1890, 2040—2099, 2386—2389, 2459—2461, 2598.

Пущинъ, М. И. 182.

Пыпинъ, А. Н. 2153.

Пѣтуховъ, Мих. 1996, 2209.

Пятковскій, А П. 488, 1370, 1504, 1868, 2074.

Р

Радищевъ. 484.

Радищевъ, А. Н. 1253, 1271, 1754, 1755, 1756.

Радищевъ, Н. А. 1755,

Раевская, С. Н. 180.

Раевскіе. 180, 184.

Раевскій, В. Ѳ. 766.

Раевскій, Н. Н. 180, 181, 605.

Раевскій, С. А. 1980.

Разинъ Стенька. 462, 1707, 1708.

Рампау, лекарь. 1240.

Рангъ, М. М. 74.

Распоповъ, А. 202, 828, 2071.

Растрелли, де, В. В., гр. 2233, 2234.

Ратынскій, Н. А., 124, 2275.

Ратчъ, В. Ѳ. 1488.

Рачинскій, А. В. 1226, 1622, 2100.

Рачинскій, об.-полиц. 1312.

Реймерсъ, Гейнр. 52.

Рейнботъ, А. Ѳ. 820.

Рейтернъ, М. Х. 2320.

Реманъ, докт. 1925.

Ремезовъ, И. С. 2101.

Репнинъ, Н. В., кн. 576.

Ретцъ, кардин. 1204.

Ржевскіе. 1757.

Ржевускій, гр. 744.

Рибасъ, де, І. М. 1306.

Риго. 2378.

Ридигеръ. 892.

Ридигеръ, ген. 1883.

Рикордъ, Л. И. 134—138, 1002.

Рикордъ, П. И. 137.

Римскій-Корсаковъ, Я. Н. 1087.

Римскій-Корсаковъ. 468.

Риттихъ, А. Ф. 682.

Ровинскій, Д. А. 2257, 2313.

Рогланъ, лордъ. 2411.

Родіоновъ, Д. П. 126, 1406, 1407.

Родіоновы. 1407.

Рожновъ, вице-адм. 1518.

Розановъ, А. И., свящ., 217, 489, 1656.

Розановъ, Н. П. 362, 606, 1642, 1873, 1981. [275]

Розенбергъ, ф., О. 680.

Розенгеймъ, М. П. 1485.

Розенъ, А, Е., баронъ. 65, 66, 179, 181, 182, 673, 674, 761, 768, 769, 1792, 1795, 1796, 2020, 2021.

Розенъ, бар. 1785.

Романовскій, А. М. 614.

Романовскій, Д. И. 629—684.

Романовъ, С. И. 429, 951.

Романовы. 1603.

Романовы-Юрьевы-Захарьины. 1604.

Рондо, лэди. 1182, 1138.

Росницкій, А. 1437.

Роспоповъ, А. 892.

Россети, А. О. 1590, 1827, 1844.

Ростиславовъ, Д. И. 146, 2391.

Ростиславовъ, Н. И. 146.

Ростовцевъ, Я. И. 246, 962, 1587, 2102.

Ростопчина, Е. П., гр. 1987, 2103, 2126.

Ростопчинъ, Ѳ. В., гр. 1390, 1392, 1411, 1433.

Ротганъ. 1787.

Ротъ, ген. 1369.

Рубанъ, В. Г. 1235.

Рубинштейнъ, А. Г. 2210.

Рудакова, С. А. 262, 477, 1186, 1187.

Рудаковъ, П. Д. 262.

Рудницкій, И. 954.

Рудницкій, К. 28, 266, 518, 871, 872.

Рудыковскій, А. П. 651.

Рудыковскій, Н. 565.

Румянцевъ, Н. П., гр. 534, 677, 1315, 1339, 1710.

Румянцевъ, П. А., гр. 1184, 1220—1222.

Руничъ, Д. П. 1454.

Руничъ, Е. Д. 32.

Руничъ, П. С. 32.

Рутценъ, А. А. 968.

Рутценъ, Н. К. 966, 967, 968.

Рушковскій. 1448.

Рыжова, Е. А. 1860.

Рыжовъ, А. И. 1860.

Рылѣевъ, К. Ѳ. 697, 1788, 2045, 2104—2116.

Рышковъ, И. О. 546, 547.

Рѣпина, Елена. 1049.

Рѣпинскій, Г. К. 54, 205, 476, 553, 756, 932, 969, 1174, 1273, 1282, 1296, 1299, 1303, 1429, 1560, 1727, 1756, 1905, 2136, 2168.

Рѣпинскій. 969.

Рябининъ, Д. Д. 29, 30, 356, 511, 550, 551, 569, 691, 1430, 1956.

Рябининъ, Т. Г. 1720, 2392.

Рязанцевъ, В. И. 2281, 2282, 2288.

С

Саблуковъ, 1277.

Сабуровъ, И. Ю. 318.

Савваитовъ, П. И. 648, 668, 670, 713, 746.

Савельевъ, А. И. 318, 1291.

Савенко, И. Г. 2055.

Садовниковъ, Дм. П. 319, 462—464.

Садовскій, В. В. 1317.

Садовскій, П. М. 841.

Сажинъ, Н. 410, 2497—2526.

Сакенъ, гр. 1369, 1476.

Саковичъ, П. М. 869.

Саллогубъ, Л. И., гр. 1458.

Салтыкова, П. В., граф. 570.

Салтыковъ, В. Ѳ. 1089.

Салтыковъ, Н. И., гр. 40, 1336.

Салтыковъ, С. А., гр. 1142.

Салтыковъ, Сем. 19.

Салтыковъ, гр., ген.-фельдм. 1293. [276]

Салтычиха, 433, 1722, 2436.

Самаринъ, Н. Ѳ. 363, 374, 1605.

Самаринъ, Ю. Ѳ. 961, 1590, 1592, 2117.

Самарины. 364.

Самборскій, А. А. 1434.

Самойловъ, А. Н. 1271.

Самойловъ, В. В. 216, 2283, 2393.

Сангленъ, де, Я. И. 50, 51, 99.

Сапѣга, кн. 1129, 1130.

Саранчевъ, Д. А. 1019.

Сахаровъ, В. С. 681.

Сверчкова, Мар. 1001.

Свіязевъ, И. И. 1055, 1792, 2221, 2284.

Святополкъ-Мирскій, Д., кн. 1581.

Сгибневъ, А. С. 397, 529.

Седморацкій. 54.

Секретаревъ, Ѳ. Е. 511.

Селивановъ, А. В. 734, 1859.

Селивановъ, В. В. 1859.

Селивановъ, И. В. 242, 245, 821, 1017, 1035.

Селинъ, А. И. 2118.

Селифонтовъ, Н. Н. 474, 610, 849, 956—958, 1064, 1315, 1321, 1332, 1346, 1529, 1793.

Семевскій, В. И. 486, 487, 493—497, 1682, 1919.

Семевскій, М. И. 20, 349, 944, 987, 996, 2064, 2091, 2134, 2141, 2143, 2486—2496, и всѣ статьи и замѣтки, подписанныя Ред.

Семеновъ, Пав. 1671, 1672, 1711.

Семеновъ, П. А. 695.

Семеновъ, П. Н. 157, 2119, 2120.

Семеновы, Е. и Н. 686, 2285.

Сенковскій, О. И. 2121.

Сенявинъ, А. Н. 1284.

Серафимъ, митр. 1640, 1812, 1813.

Серафимъ, подв.-схимн. 133.

Сербиновичъ, К. С. 1277, 1824, 1936, 2133.

Сербиновичъ, Н. К. 1936.

Сергѣевъ, А. Н. 1234, 1664.

Сердобинъ, М. Н., бар. 1249, 1302.

Сердюкова, Л. М. 123.

Сеславинъ, А. Н. 1397.

Сиверсъ, Я. Е., гр. 1183.

Сиверсъ, тайн. сов. 1400.

Сигуновъ, Н. Г. 647.

Сильчевскій, Д. П. 285.

Симоновскій, Я. А. 1065.

Синельниковъ, И. М. 27.

Синельниковъ, Н. И. 244.

Синельниковъ, Н. П. 244, 276.

Синклеръ. 416.

Сиротининъ, А. Н. 69, 70, 772.

Ситовскій, Р. 351, 948, 1083, 1190.

Скавронская, гр. 1175.

Скамони, Г. Н. 1042, 2235, 2300, 2302, 2313, 2328, 2334, 2335, 2338, 2352, 2363—2365, 2376, 2379, 2380, 2386, 2387, 2404, 2412.

Скиндеръ, А. И. 1137.

Скобелевъ, Ив. Ник. 871, 873, 874, 1489, 2059.

Скобелевъ, М. Д. 999, 1594, 1595.

Скобелевы. 872, 1608, 1609.

Скорняковъ-Писаревъ, Г. Г. 397, 1074.

Слатинъ, А, 1057.

Слатинъ, С. Д. 99, 547.

Словцовъ, П. А. 667.

Слѣпцовъ, Арк. 873.

Смарагдъ, архіеп. 224.

Смирная, Ева. 5.

Смирновъ, А. М. 2086.

Смиттенъ, ф., Е. Е. 680.

Собко, Н. П. 2243—2245.

Соболевскій, С. А. 1504, 1947. [277]

Соковнинъ, 339.

Соколовъ, А. П. 2236.

Соколовъ, П. Ѳ. 2085, 2236, 2389.

Соколовъ, Яковъ. 1758.

Солнцевъ, Ѳ. Г. 82, 2237, 2238, 2446.

Соловьевъ, Петръ. 1848.

Соловьевъ, С. М. 434, 500, 526, 851, 1007, 1622, 1984, 2122, 2394.

Соловьевъ, Я. А. 264—266, 961—963, 1576, 1589.

Соломонія, вел. кн. 1611.

Сомовъ, А. И. 2194.

Сорокинъ, Н. В. 1242.

Сорокинъ, Раф. 785.

Сосницкій, И. И. 1843, 2262, 2264, 2276, 2277, 2281, 2282, 2286—2288, 2291.

Сосновскій, Т. А. 1169, 1491, 1514, 1802, 1818, 1904, 1964, 2104, 2105, 2109.

Софія Алексѣевна, царевна. 344.

Сперанскій, М. М., гр. 155, 666—670, 822, 1373, 1410, 1419, 1506, 1507.

Срезневскій, И. И. 2123, 2124, 2152.

Ставраки, М. И. 212.

Стакельбергъ, Отт. Магн., гр. 1188.

Стакельбергъ, О. О., гр. 1188.

Сталь, барон. 1228.

Станиславъ Августъ, кор. 1190.

Старбусъ, 389.

Старкъ, А. И. 2009.

Стародубскій, Н. П. 2285.

Стасовъ, В. В. 222, 979, 1016, 1842, 1907, 1945, 2189, 2198, 2199, 2216, 2227, 2239.

Стеблинъ-Каменскій, С. П. 383.

Степановъ, А. П. 702.

Степановъ, Н. П. 1461, 1577, 1579.

Степановъ, П. А. 88, 159, 702, 774, 2078, 2198, 2208.

Стиль-Милютина, М. А. 1589, 2135.

Стоговъ, Э. И. 153—160, 618.

Столѣтовъ, Ег. 409—411.

Стороженко, А. П. 24.

Стоюнинъ, В. Я. 2121.

Стояновскій, Н. И. 1417.

Страумитъ, Индрикъ. 836.

Страхова. 1329.

Строгоновъ, А. Г., гр. 1481.

Строевъ, П. М. 2125.

Струве, Б. В. 881, 1692.

Струговщиковъ, А. Н. 89, 1907.

Студенкинъ, Г. И. 58, 59, 433, 602, 710, 711, 716, 724, 740, 804, 928, 929, 1189, 1275, 1289, 1300, 1310, 1604, 1688, 1722.

Стурдза, А. С. 147.

Суворовъ, Алексн. Арк., кн. 177, 218, 773, 983, 1225, 1976.

Суворовъ, Алексн. Вас., кн. 451, 468, 469, 471, 472, 558, 559, 1224—1227, 1310, 2457.

Суворовъ, Арк. Алексн., кн. 470.

Судіенко, І. М. 1222.

Сулакадзевъ. 656.

Сулима, Н. С. 823, 1524.

Сулима, С. Н. 1524.

Сулоцкій, А. 1653, 1657, 1690.

Сумароковъ, А. П. 1759.

Сумароковъ, П. С. 1212.

Суходольскій, П. 586, 749.

Сухозанетъ, П. О. 287, 728.

Сухомлиновъ, М. П. 527, 1809.

Сухоруковъ, В. Д. 2126.

Сухотинъ, Я. Н. 150.

Сухтеленъ, П. К., гр. 1378, 1379, 1391.

Сушковъ, Д. П. 83, 1149, 2263, 2295, 1347.

Сущинскій, протоп. 1311.

Сысоевъ, С. П. 642, 924. [278]

Сѣверцовъ, Дм. А. 2119.

Сѣверцовъ, Петръ. 4132.

Сѣрко, Ив., атам. 1063.

Сѣровъ, А. Н. 91, 2202, 2239—2241, 2395.

Сѣряковъ, Л. А. 166, 167, 604, 2016, 2242—2251, 2297—2299, 2304, 2307—2312, 2314, 2316, 2317, 2320—2323, 2326, 2329, 2332, 2333, 2340, 2344—2346, 2348—2351, 2355, 2359, 2360, 2362, 2367, 2370, 2372—2375, 2377, 2384, 2385, 2388, 2391, 2392, 2394, 2395—2398, 2401, 2406, 2408—2410, 2418—2421, 2426, 2431, 2433, 2437, 2441, 2442, 2468, 2481, 2482.

Сюлли, герц. 1204.

Т

Т. 1562.

Т., И. М. 1847.

Талицкій, Вас. 1616.

Тальбергъ, Д. Г. 707.

Тарасовъ, А. Д. 71, 72.

Тарасовъ, Д. К. 71.

Татариновъ, П. Е. 963.

Татищевъ, В. Н. 411, 414, 429, 430.

Таубе, Р. М., бар. 682.

Твердышевъ. 454.

Тевкелевъ, Д. Б. 1419.

Телушкинъ, Петръ. 2446.

Тепловъ, Г. Н. 1760.

Тергукасовъ, ген. 1023.

Теребеневъ, И. И. 2252.

Терпигоревъ, Н. Н. 1861, 2068.

Тешенъ, ген. 871.

Тизенгаузенъ, Е. М., графиня. 1393.

Тизенгаузенъ, Е. Ѳ., графиня. 393.

Тимановскій, А. 1026.

Тимашевъ, A. E. 2129.

Тимощукъ, В. В. 12, 34, 56, 423, 596, 627, 2497—2526.

Титовъ, А. А. 2167.

Титовъ, В. П. 584.

Титовъ, Н. А. 652, 694.

Тихоміровъ, Ив. 320.

Тихонравовъ, К. Н. 1108, 1479, 1161, 2128.

Тихонравовъ, Н. С. 1116, 1123, 1759, 1885, 1938, 2039.

Толстой, А. К., гр. 2129—2132.

Толстой, И. А. 1072.

Толстой, Л. Н., гр. 1712, 2176, 2412.

Толстой, П. А., гр. 1475.

Толстой, П. С. 1072.

Толстой, Ю. В. 77, 78, 472, 563, 1148, 1662.

Толстой, Ѳ. И., гр. 683, 684.

Толстой, Ѳ. М. 87, 91, 1229.

Толстой. Ѳ. П., гр. 41, 43, 2253—2256, 2397.

Толь, Ѳед. 1399.

Толь, гр. 778.

Томашевичъ, А. 1256.

Томиловъ. 1110.

Топоровъ, А. В. 2142.

Топчіевъ, Е. И. 122.

Топчіевъ, Н. Е. 122.

Тормасовъ, А. П. 1382.

Тормасовъ, гр. 1344.

Тотлебенъ, Э. И., гр. 898, 989.

Трембецкій. 1761.

Трескинъ, Н. 910.

Трескинъ. 155.

Трефуртъ. 468.

Трироговъ, В. Г. 1021.

Трофимовскій, И. 292.

Трощинскій, Д. А. 38.

Трощинскій, Д. П. 676, 2398.

Трубецкой, Н. Ю., кн. 7.

Труворовъ, А. Н. 1658. [279]

Туганъ-Мирза-Барановскій, А. А. 567, 1093, 1250.

Тумановъ, А. Д. 2127.

Туманскій, Ѳ. О. 1762, 1763.

Туптало, Дмитрій, митр. 1613.

Турбинъ, С. И. 562, 1091, 1102, 1737, 1953.

Тургеневъ, А. И. 1777, 2043, 2133, 2152—2154.

Тургеневъ, И. С. 1851, 2144—2152, 2176, 2267, 2412.

Тургеневъ, Л. Б. 573.

Тургеневъ, Н. И. 1588.

Туркестановъ, Бор., кн. 1090.

Туркестановъ, Н. Н., кн. 452, 1090, 1770.

Туркулъ, Игн. 118.

Турчаниновъ, Серг. 1279.

Тучковъ, П. А. 141, 646.

Тучковы, Н. и М. П. 141, 142.

Тыртовъ, А. 1601.

Тюринъ. 2404.

Тютчевъ, Ѳ. И. 970, 2155, 2156.

Тьебо. 30.

У

Уваровъ, А. С., гр. 1031.

Уваровъ, С. С., гр. 591.

Угрюмова, М. Тер. 515.

Ульрихъ, Антонъ, герц. 2430.

Урусова, Е. С., княжна. 1764.

Урусовъ П. А., кн. 252.

Ус., С. 2129.

Устряловъ, Н. Г. 1529.

Устряловъ. 2378.

Уткинъ, Н. И. 1903, 2257, 2302, 2387.

Ушакова, Б. П. 1949.

Ушакова, С. Г. 1530.

Ушаковъ, А. Ѳ. 793.

Ушаковъ, П. Н. 1530.

Ушаковъ, ген. 279.

Ф

Фази, Жанъ. 512.

Фаленбергъ. 69, 761.

Фальконетъ. 1231, 2453.

Федоровъ, Б. М. 535.

Фелькнеръ, А. И. 832, 2113.

Фелькнеръ, В. И. 171, 172, 973.

Фехнеръ, А. Ф. 57.

Фигнеръ. 606, 1396.

Филаретъ (Амфитеатровъ), архіеп. 1632.

Филаретъ (Гумилевскій), архіеп. 1669, 2400.

Филаретъ (Дроздовъ), митр. 1653, 1670—1673, 2399.

Филиповъ, М. 1198.

Философовъ, В. Д. 971, 2129, 2366.

Философовъ, Мих., ген. 1303.

Флоринскій, Кир., еписк. 1622, 1623.

Флоринскій, П. Д. 872.

Фокъ, М. М. 1501.

Фонъ-Визинъ, М. А. 63, 760.

Фонъ-Визинъ, Д. И. 1211, 1730, 1731.

Фонъ-деръ-Ховенъ, И. Р. 590, 653, 799, 811, 1308, 1404, 1568, 2086.

Фонъ-деръ-Ховенъ, Р. И. 1404.

Фонъ-деръ-Ховенъ, Христоф. 1308.

Фонъ-Фуль, Карлъ, бар. 660, 661.

Фотій, архим. 672, 1424, 1633, 1634, 1635, 1638, 1639, 2401.

Францъ I, имп. 1228.

Фредериксъ, А. А., бар. 68.

Фредериксы, П. А. и П. И., бар. 68.

Фрейгангъ, А. В, 42, 335, 622, 661, 750, 1041, 1453, 1537, 1538, 2086, 2157.

Фрейгангъ, В. И. 335, 1537, 1538.

Фрейтагъ, ген. 860. [280]

Фридрихъ И, кор. 1173.

Фроловъ, А. Ф. 189.

Фурманъ, П. Р. 2121.

Х

Хаджи-Муратъ. 1542, 2402.

Халябля. 1144.

Ханъ-Аговъ, А. 1023.

Харитонова, Е. А. 9.

Хвостовъ, Д. И., гр. 1885.

Хемницеръ, И. И. 1765—1767.

Хитрово, Е. М. 1393.

Хлопицкій. 102.

Хлоповъ, В. П. 195.

Хмельницкій, Богд. 335—338, 1162.

Хмыровъ, М. Д. 1030, 1085, 1100, 1103, 1104, 1158, 1267, 1276—1278, 2158, 2159.

Хмѣленскій, И. С. 282.

Хомутовъ, М. Г. 976, 1546.

Хомяковъ, А. С. 2160, 2161.

Хорошуновъ, Ѳ., свящ. 1669.

Хосров-Мирза. 862, 2403, 2425.

Храповицкій, А. И. 194.

Храповицкій, В. И. 1149.

Храповицкій, С. И. 639.

Храповидкій. 1357.

Хржановскій, П. 232.

Хрущовъ, М. Н. 404.

Хрущовъ, Ѳ. Ѳ. 404.

Хрущовъ. 405, 1029, 2416.

Хрущовы. 404, 405.

Худяковъ, подполк. 1559.

Хупотскій, Ник. 748.

Ц

Цвѣтковъ, И. Е. 1980.

Цертелевъ, Д., кн. 2130.

Цитреусъ, А. В. 2129.

Цывинскій, еп. 819.

Цыловъ, Н. И. 727.

Ч

Чаадаевъ. 1812, 1813.

Чарторижскій, Ад., кн. 205, 1412, 1923.

Чеботаревъ, А. П. 25, 80, 594, 611, 842, 857, 935.

Чевкинъ, К. В. 784, 837, 955—959, 1330, 2404.

Челищевъ, Н. М. 339.

Чемезовъ, Е. 2338.

Чемесовъ. 2335.

Чеодаевъ. 936.

Черепановъ, С. И. 1555.

Черкасскій, В. А., кн. 1589.

Черкасскій, П., кн. 126.

Черкесова, Соф. 1406.

Черницкій, И. А. 1020.

Черновъ, И. 1238.

Чернышева, А. И., графиня. 691.

Чернышева, Н. П. 589.

Чернышевъ, А. И, ген.-ад. 1413, 1459.

Чернышевъ, А. И., кн. 2184.

Чернышевъ, Г. П., гр. 2.

Чернышевъ, Ѳ. С. 2162, 2163.

Чернышевъ, гр. 1481, 1489, 1490, 1518.

Черткова, Е. Г. 1837.

Черухинъ, Н. И. 1043, 1044.

Честерманъ, К. А. 2235.

Чижовъ, Ѳ. В. 876.

Чириковъ, Г. С. 678, 802, 848, 1749, 1977.

Чиркинъ, И. Р. 1238.

Чистовичъ, И. А. 1122, 1142, 1163, 1316.

Чистовичъ, Я. А. 680, 866.

Чистяковъ, М. Б. 390.

Чичаговъ, В. Л. 1235. [281]

Чичаговъ, Л. М. 53.

Чичаговъ, П. В. 53.

Чичаговы. 727.

Чумиковъ, А. А. 237, 301, 333, 440, 559, 709, 822, 854, 960, 1197, 1201, 1825, 2073, 2148.

Чумиковы, А. А. и П. А. 671.

Чумиковъ, П. А. 839.

Чупинъ, Н. И. 411.

Чупинъ, Н. К. 415, 454, 1106, 1110, 1166.

Ш

Шакѣевъ, А. В. 806.

Шаликовъ, П. И., кн. 1879.

Шамиль. 120, 1542, 1584, 2405.

Шамшевъ, И. И. 594.

Шарлемань, А. І. 2409.

Шарлота, кронпр. 356.

Шатовъ, Ф. 2087.

Шахова, М. П. 55.

Шванвичъ, Н. В. 688.

Шварцъ, К. Н. 868.

Шебановъ. 2331.

Шевченко, Т. Г. 1941, 2164—2168, 2406.

Шевыревъ, В. С. 1840.

Шевыревъ, С. П. 853.

Шейнъ, П. В. 923, 1705, 1716.

Шелковъ. 1558.

Шеншинъ, Н. 967.

Шепелева, М. Е. 1122.

Шепелевъ, В. Ѳ. 1288.

Шереметевъ, А. В. 568.

Шереметевы. 1035.

Шестакова, Л. И. 85, 86, 2200—2202, 2206, 2207, 2211, 2212.

Шеферъ, Арн. 422.

Шешковскій, С. И. 484.

Шильденъ, бар. 1418.

Шильдеръ, К. А. 858.

Шильдеръ, Н. К. 604, 776, 858, 890, 891, 898, 912, 916, 1199, 1216, 1386, 1410, 1474, 1517, 1522, 1594.

Шиманъ, Ѳ. Ѳ., докт. 62.

Шиповъ, И. С. 2102.

Шиповъ, Н. Н. 84.

Ширковъ, В. В. 2199.

Ширяй. 567.

Шишкевичъ, А. Г. 1075.

Шишкевичъ, Григ. 1075.

Шишковъ, А. Д. 1064.

Шишковъ, А. С. 116, 472, 712, 1352, 1361, 1362, 1371, 1634.

Шкотъ, П. Я. 986.

Шлегелъ, Х. 241.

Шлейснеръ, А. О. 546.

Шпакъ, В. С. 2351, 2360, 2362, 2375, 2431, 2441, 2442, 2482.

Штейнгель, В. И., бар. 215.

Шторхъ, П. А. 1500.

Штрандманъ, ф., Густ. 22.

Штрандманъ, ф., Н. К 22, 1426.

Штрикеръ. 221.

Шуазель-Гуфье, графиня. 96.

Шубертъ, Ѳ. Ѳ. 1456.

Шубинскій, С. Н. 400, 406, 2159.

Шуваловъ, А. П., гр. 1348.

Шуваловъ, И. И. 1743.

Шуваловъ, П. А., гр. 1348.

Шульгинъ, ген.-м. 1420.

Шульцъ, В. К. 1714, 1783, 1965, 1966, 1987, 2003.

Шульцъ, Н. П. 1002.

Шульцъ, П. А. 1691.

Шумковъ, ген. 687.

Шумская (Минкина), Наст. Ѳед. 656—660.

Шумскій. 654. [282]

Щ

Щаповъ, П. 1850.

Щебальскій, П. К. 101, 199, 1701.

Щепинъ-Ростовскій, кн. 1113.

Щепкинъ, М. С. 1849, 2288—2292.

Щепкинъ, С. П. 1804.

Щербаковъ, А. 941.

Щербатовъ, А. Г., кн. 1567.

Щербатовъ. М. М., кн. 1, 1215, 1258.

Щербачевъ, А. Н. 69.

Щербина, Н. Ѳ. 2169—2173.

Щербининъ М. П. 470, 558, 833, 880.

Щеховской, Н. 1852.

Щулепниковъ, Н. Р. 24.

ІЦуруповъ, М. А. 2258, 2416.

Э

Эвальдъ, Ѳ. Ѳ. 985, 1050.

Эзовъ, Г. А. 1944.

Эйссенгардтъ, И. 2405.

Эйхгольцъ, бар. 375, 376.

Элерсъ, Э. 211.

Элмптъ, ген.-пор. 1243.

Эминъ, Н. Ѳ. 1769.

Эминъ, Ѳ. А. 1768.

Эмме, ген.-лейт. 794.

Энгельгардтъ, Варв. 1213.

Энгельгардтъ, Е. А. 2458.

Энгельгардтъ, Н. А. 162.

Энзе, ф., Варнгагенъ. 237.

Эонъ, д'. 432, 2407.

Эрдбергъ. 627.

Ю

Юзефовичъ, М. А. 336, 337.

Юрасовъ, Н. И. 2248.

Юшкевичъ, Амвросій, архіеп. 1616.

Юшковы. 363, 364.

Я

Ягужинская, А. Ѳ. 379.

Ягужинскій, П. И. 379.

Языковъ, А. И. 1245.

Языковъ, А. М. 1943, 2160.

Языковъ, А. П. 388.

Языковъ, Д. 1886, 2154.

Языковы, А. и Н. М. 1878.

Якоби, В. И. 400, 2467.

Яковлева, П. К. 692.

Яковлевъ, Алексан. 1557.

Яковлевъ, Алексѣй Сем. 2293.

Яковлевъ, И. А. 1046, 2408.

Яковлевъ. 229.

Якушкинъ, В. Е. 1754, 2041, 2093.

Якушкинъ, Е. И. 699, 766.

Якши-Могаммедъ, ханъ Ямутскій. 837.

Ястребовъ, В. Н. 2279.

Ястржембскій, Н. 1834.

Яхонтовъ, А. Н. 201.

Ядковскій, С. 282.

Яшвиль, кн. 1337, 1394, 1395.

Ѳ

Ѳедоровъ, Б. М. 544, 686, 1268, 1527, 1743.

Ѳедоровъ, Ив. 323.

Ѳедоровъ, Н. 1045.

Ѳедосѣевъ, мѣщ. 854.

Ѳедотовъ, П. А. 2174, 2175.

Ѳедоченко, А. Н. 506.

Ѳоминъ, Я. В. 1478.


Mayr, S. G. 2328.

Walker, J. 2331.


  1. а б Исправлено по списку опечаток Систематической росписи содержания «Русской старины» изд. 1885—1887 гг., стр. 57. — Примѣчаніе редактора Викитеки.
  2. а б Исправлено по списку опечаток Систематической росписи содержания «Русской старины» изд. 1885—1887 гг., стр. 57. — Примѣчаніе редактора Викитеки.