ТСД2/Аккорд/ДО

Материал из Викитеки — свободной библиотеки

[8]Ако́рдъ[1] м. фрнц. согласіе, соглашеніе, условіе, сдѣлка; || муз. созвучіе, согласіе, полногласіе, стройность совмѣстныхъ звуковъ; || ладъ, строй, по различію мягкихъ и твердыхъ созвучій (моль и дуръ, или миноръ и мажоръ); || полный подборъ струнъ для какого либо музык. орудія. Ако́рдный, къ нему относящійся.


Примѣчанія

  1. У Даля с одним «к»: «ако́рдъ». Совр. написание: «акко́рд», «акко́рдный» и т. п. — Прим. ред. Викитеки.