ТСД2/И (ижица)/ДО

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
< ТСД2/И (ижица)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Yat-round-icon1.jpg

И (ижица) / Ѵ
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: раздел Ѵ. Источникъ: т. 4 (2-е изд., 1882), с. 704 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: МЭСБЕ : ТСД1 : ТСД3 : ЭСБЕТСД2/И (ижица)/ДО въ новой орѳографіи


[704]Ѵ, буква ижица, церковная, въ азбукѣ 42-я и послѣдняя; пишется вѣ гречск. словахъ, отвѣчая за и и за в, нпр. Еѵфимій, Еѵангеліе, Еѵхаристія, Еѵдокія, и мѵро, мѵроносицы, и въ началѣ словъ. Отъ аза до ижицы. Дошли до ижицы, кончили. Самъ ни аза въ глаза, а людей ижицей тычетъ. Ѳита да ижица — къ лѣнивому плеть ближится. Кси, пси съ ѳитою, пахну́ли сытою.