ЭСБЕ/Славик, Франтишек-Августин/ДО

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Yat-round-icon1.jpg

Славикъ
Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Пруссія — Сюрра. Источникъ: доп. т. IIa (1907): Пруссія — Ѳома. Россія, с. 633 ( сканъ · индексъ ) • Даты российских событий указаны по юлианскому календарю.ЭСБЕ/Славик, Франтишек-Августин/ДО въ новой орѳографіи
 


[633]Славикъ (Франтишекъ-Августинъ Slavík) — чешскій историкъ. Род. въ 1846 г. Изъ работъ его болѣе извѣстны: «Pohled na osvětu národa českého u poruvnání s osvětou národů nemeckych» (1870), «Dějiny českého studentstva» (1874), «K literární činnosti B. J. Blahoslava» (1875), «Bratří čeští v Lešně polském» (1883), «Pruské usilování o země České» (1888), «O významu jména Čech» (1890), «Didakticko-paedagogické zásady J. Blahoslava u přirovnání k zásadám J. A. Komenského» (1896), «O vzdělanosti národa českého» (1897), «Moravské Slovensko od XVII století» (1903).